Zij wordt op 03 november geïnstalleerd als burgemeester in gemeente Kaag en Braassem. Het college van burgemeester en wethouders bestaat daarmee naast de burgemeester nog uit twee wethouders: John Vos (WSP) en Carin Ogier (GroenLinks). D66 had in mei al besloten de plek van hun wethouder Leon de Lange niet op te vullen omdat in de laatste tien maanden tot aan de verkiezingen in maart 2022 zijn portefeuille door de andere drie wethouders en de burgemeester kon worden overgenomen.

Nu er nog vier reguliere raadsvergaderingen zijn te gaan tot aan de verkiezingen, vinden D66 en GroenLinks het overbodig deze plek weer op te vullen met een nieuwe wethouder. Vanaf 01 januari 2022 zijn de meeste dossiers van wethouder Heijstee overgedragen aan Amsterdam. Een nieuwe wethouder zou pas op 11 november, vier maanden voor de laatste raadsvergadering worden geïnstalleerd.

GroenLinks was dan ook verrast door het voorstel van de WSP om toch een derde wethouder te willen benoemen, zeker nu blijkt dat het gaat om Katinka Hilders van het CDA die bijna vier jaar lang stevig oppositie heeft gevoerd en die niet getekend heeft voor het coalitieakkoord.

De WSP geeft aan dat zij hiermee willen voorsorteren op de bestuurscommissie waarbij het streven is vanuit Weesp met één geluid naar Amsterdam toe te opereren. Volgens de WSP moet er nog veel geregeld worden wat betreft de afspraken met verenigingen over het gebruik van gemeentelijke vastgoed. Dit zou de nieuwe wethouder op zich kunnen nemen.

Ik snap dat een college met twee wethouders minimaal is, maar de zittende wethouders hebben aangegeven dat veel taken al naar Amsterdam zijn overgedragen. Het gaat bovendien om een periode van slechts vier maanden, waarin ook het kerstreces van twee weken valt. Bovendien heeft een nieuwe wethouder inwerktijd nodig. GroenLinks vindt het dan ook niet nuttig en noodzakelijk om een derde wethouder voor deze periode te benoemen.

Nadat de WSP ons had medegedeeld Katinka Hilders als wethouders kandidaat naar voren te schuiven, heeft de WSP zonder ons te informeren een persbericht de wereld ingestuurd. Hierin werd de kandidaatstelling van Katinka Hilders als voldongen feit gepresenteerd. Ook D66, het CDA en de PvdA hebben gemeend hun standpunten via de pers te moeten ventileren. Het lijkt mij niet handig om zo te werk te gaan zonder eerst met elkaar in gesprek te gaan over de vele mogelijke oplossingen om de nog resterende werkzaamheden van wethouder Heijstee op te vangen.

Het hele proces dat doorlopen is sinds het bekend worden van het vertrek van wethouder Heijstee verdient wat GroenLinks betreft geen schoonheidsprijs en leidt eerder tot polarisatie dan tot eenheid. De GroenLinksfractie heeft daarom bewust gekozen om niet de publiciteit op te zoeken, maar met de diverse partijen het gesprek aan te gaan. Wij hopen daardoor de eenheid in de raad weer terug te krijgen. En dat zullen we blijven doen tot aan de raad van 11 november waarin het debat over de benoeming van een nieuwe wethouder gevoerd zal worden.

In de tussentijd is onze fractie hard aan het werk geweest om in gezamenlijkheid met alle fracties van de raad amendementen op de omgevingsvisie te formuleren. Dankzij intensief overleg en een eensgezind optreden van de raad is op 14 oktober een omgevingsvisie aangenomen waar de gehele raad zich in kan vinden. Deze omgevingsvisie geldt tot 2050 en zal door de gemeente Amsterdam integraal worden overgenomen in hun omgevingsvisie. De veertien kernwaarden, die samen met de Weesper bevolking zijn geformuleerd, zijn daarmee tot 2050 gewaarborgd!

Tevens is de mobiliteitsvisie aangenomen waarin duurzaamheid voorop staat en is het groenbeleidsplan met het groenbeheerplan aangenomen. Deze worden beide door Amsterdam integraal overgenomen.

Ten slotte is GroenLinks erg blij met de instelling van het Duurzaamheidsfonds Energie, het vrijmaken van middelen voor de in te richten zwemlocatie langs de Lange Muiderweg en het feit dat we als GroenLinks met een unaniem aangenomen motie de bouwplannen voor een ‘Houten stad’ in de Aetsveldse polder hebben kunnen voorkomen.

Namens de fractie en het bestuur van GroenLinks Weesp,

Jan van der Does
Fractievoorzitter Weesp