Bestuur

Het bestuur van de afdeling Weesp van GroenLinks bestaat uit 4 personen.

Rien Visscher - voorzitter
Anke ten Doeschate - secretaris
Tobias van den Briel - penningmeester
Arthur De Bussy - algemeen bestuurslid

Wat zij doen is het volgende. Er zijn ongeveer 4 tot 6 bestuursvergaderingen per jaar, in een verkiezingsjaar is dat vaak iets meer i.v.m. de voorbereidingen voor de verkiezingen. Verder is er minstens eenmaal per jaar een Algemene Ledenvergadering (ALV). Daar legt het bestuur verantwoording af voor hetgeen zij in dat jaar gedaan hebben. Het bestuur houdt nauw contact met de fractie in de gemeenteraad en adviseert de fractie. Verder beheren zij de financiën van GroenLinks Weesp e.o.

In een verkiezingsjaar waar het gaat om de gemeenteraadsverkiezingen stelt het bestuur een verkiezingslijst samen door de leden uit te nodigen zich verkiesbaar te stellen. Naar aanleiding van de reacties stelt zij een lijst op die pas na de ALV definitief wordt. Daarna stelt zij een programmacommissie op die zich bezig gaat houden met het schrijven van het verkiezingsprogramma.

Kortom, het bestuur bestuurt op gepaste afstand van de fractie en regelt dat wat niet direct een taak van de fractie is met de GroenLinks-doelstellingen als leidraad.

Weesp-Rien-Visscher-p.jpg tobias 9244.jpg Arthur De Bussy.jpg Anke ten Doeschate.jpg