De fractie
Jan van der Does en Melati Paät vormen samen de fractie van GroenLinks Weesp-Driemond in de bestuurscommissie.

De bestuurscommissie adviseert het dagelijks bestuur van stadsgebied Weesp en het bestuur van de stad over de opgaven van nu en de toekomst van het stadsgebied. De bestuurscommissie bestaat uit volksvertegenwoordigers uit de gebieden Weesp en Driemond. Ze zijn gekozen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 door de inwoners van Weesp en Driemond en komen op voor de belangen van de Weespers en Driemonders. De bestuurscommissie telt elf zetels.

Fractievoorzitter Jan van der Does is ook een van de drie dagelijks bestuurders van Weesp-Driemond.

Afdelingsbestuur
GroenLinks Weesp-Driemond is na de fusie met de gemeente Amsterdam een afdeling geworden van GroenLinks Amsterdam. GroenLinks Amsterdam heeft ongeveer 4600 leden en wordt bestuurd door het federatiebestuur.

De afdeling GroenLinks Weesp-Driemond heeft ruim tachtig leden en een eigen afdelingsbestuur. Dat zijn:
Roeland Wiersma – voorzitter, penningmeester en activiteitencoördinator
Mare den Haan – secretaris en digital media manager

Het bestuur is de drijvende kracht van de afdeling. Veel van wat ze doen is werk achter de schermen. Zo houdt het bestuur zich onder meer bezig met bewegingsopbouw van de afdeling (leden, sympathisanten en geïnteresseerden activeren en binden; de organisatie van ledenvergaderingen en activiteiten voor leden; scouten voor functies binnen een afdeling; de organisatie van lokale verkiezingen; de financiën van de afdeling en het politiek personeelsbeleid (o.a. een functioneringscommissie).

Klankbordgroep
Tot slot hebben we een klankbordgroep. De klankbordgroep komt bijeen om de fractie inhoudelijk te ondersteunen voor de vergaderingen van de bestuurscommissie. De klankbordgroep komt tweewekelijks bijeen en bestaat uit wisselende deelnemers. Hans Quatfass en Eva Hagedoorn vormen de vaste kern
.

Doe ook mee!
Betrokken leden zijn onmisbaar voor het functioneren van de afdeling en GroenLinks.

Je hoeft niet precies te weten hoe het achter de schermen allemaal georganiseerd is bij GroenLinks of in de lokale politiek om betrokken te zijn. Bijvoorbeeld omdat je vanuit jouw werk kennis hebt over een bepaalde sector en hierover wil vertellen. Of omdat jij graag schrijft of foto's maakt en weleens de verslaglegging van een activiteit wil verzorgen. Of misschien vind jij dat een bepaald thema of onderwerp in Weesp of Driemond onvoldoende aandacht krijgt en wil je dit met ons delen. Er is van alles mogelijk!

Nieuwsgierig of vragen? Stuur een e-mail naar weesp-driemond@groenlinks.nl en we nemen contact met je op.