BLOG van Jan, 28-01-2019

Het nieuwe jaar is al weer even begonnen, het wordt weer lichter en de eerste vergadercyclus van de gemeenteraad van Weesp komen er al weer aan. Er staat deze maand niet veel op de agenda, maar we blijven als GroenLinks het college kritisch volgen. Of het nu gaat om de uitvoeringsplannen voor het sociaal domein, de aanpassingen van het bestemmingsplan van het buitengebied of de APV (Algemene Plaatselijke Verordening). Deze week wordt ook de DienstVerleningsOvereenkomst (DVO) tussen Weesp en Amsterdam besproken, die de afspraken vastlegt voor de samenwerking met Amsterdam vanaf het moment dat de meeste ambtenaren van Weesp per 01 juni overgaan naar Amsterdam. Het belang van de inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties van Weesp en het respecteren van de kernwaarden van Weesp staan hierin voorop.  

Wat mij betreft staan in 2019 het groenbeleidsplan, het uitvoeringsplan duurzaamheid, ruimte voor fietsers en wandelaars en de aanzet tot bouw van meer sociale woningen bovenaan de prioriteiten lijst. Ook een goede werking van het kindpakket, de aanpak van schulden en werk maken van participatie voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zal de GroenLinks fractie kritisch blijven volgen.

GroenLinks is voorstander van een democratie waarin mensen zoveel mogelijk kunnen meepraten over de richting die ingeslagen moet worden. Dit geldt natuurlijk ook voor Weesp. Het afgelopen jaar ben ik vaak verrast door de goede ideeën, kritische vragen die inwoners, ondernemers en anderen aan de fractie van GroenLinks mailen of mondeling overbrengen. Wij zullen altijd hierop ingaan en maken dankbaar gebruik van (kritische) inbreng.

Er is veel kennis en expertise bij de Weespers en waarom zouden wij daar niet dankbaar gebruik van maken? Wie weet er beter hoe het gemeentebeleid in de praktijk uitpakt dan de betrokkenen zelf? Daarom bij deze mijn oproep: aarzel niet om de digitale pen te pakken of ons aan te spreken!

Iedereen is welkom bij het ‘Inspreken voor de raad’ eens in de maand op dinsdag en donderdagavond om 19.15 uur of bij de fractievergaderingen van GroenLinks op maandagavond om 20.00 uur. Voor dit laatste is het prettig als je je eerst aanmeldt bij mij als fractievoorzitter via mijn mail: jdoes.gemeenteraad@weesp.nl .

Laten we van 2019 een mooi jaar maken, waarin Groen en Sociaal voorop staan!