GroenLinks wil daarom de komende jaren:

  • De integrale aanpak van het Sociaal Wijkteam in Weesp behouden. Daarbij willen we gebruik maken van de professionaliteit van de buurtteams en ketenpartners in Amsterdam.
  • Het rijke verenigingsleven van Weesp en Driemond behouden en versterken. Weespers en Driemonders voelen zich betrokken en doen veel vrijwilligerswerk. Dit dient gewaardeerd te worden.
  • Investeren in mensen. Mensen die afhankelijk zijn van een uitkering verdienen maatwerk dat gericht is op de mogelijkheden of onmogelijkheden om werk te vinden. 
  • Discriminatie tegengaan: Iedereen moet zich in Weesp-Driemond thuis voelen, ongeacht afkomst, geslacht, beperking, geloof of seksuele voorkeur.
  • Armoede blijven bestrijden door een goede armoedepreventie en schuldhulpverlening in Weesp.