GroenLinks wil daarom de komende jaren:

 • Goede verbindingen voor fietsers en voetgangers naar het centrum en de voorzieningen realiseren waarbij:
  • Knelpunten uit het GroenLinks-fietsmeldpunt worden opgelost.
  • Een extra fiets- en voetgangerstunnel onder het spoor komt.
  • Aetsveld verbonden wordt met het centrum door betere oversteekplaatsen over de provinciale weg (N236).
  • Veilige fiets- en voetgangersroutes naar scholen en voorzieningen worden gerealiseerd, ook in Weespersluis.
 • Schoner en veiliger vervoer bevorderen door:
  • Voldoende oplaadpunten in Weesp en Driemond te realiseren.
  • Snelheid in bebouwde kom overal op maximaal 30 km te stellen.
  • Snelheid provinciale weg bij Aetsveld naar 50 km te brengen.
  • Verbetering van het vervoer voor minder mobiele mensen
  • Verbetering openbaar vervoer vanuit alle wijken en Driemond naar het centrum, winkelvoorzieningen en overige voorzieningen.
  • Betere regionale busverbindingen, ook in de avonduren en het weekend.
  • Mokumflex, (Mokumflex: reis voor € 2,50 p.p. met de taxi | Staxi) als betaalbare taxivervoerder te behouden voor Driemond met uitbreiding van zijn dienstverlening naar Weesp.
  • Onderzoek te laten doen naar de verlenging van het metronetwerk vanuit Amsterdam.
  • ’s Avonds meer treinen tussen Amsterdam, Weesp en Hilversum te laten rijden om het gebruik van OV bij het uitgaan te stimuleren.