GroenLinks wil daarom de komende jaren:

  • Maatschappelijke stages voor middelbare scholieren stimuleren. Het stadsgebied biedt zelf stageplaatsen aan en stimuleert bedrijven en (maatschappelijke) organisaties dit te doen.
  • Discriminatie tegengaan door samen met scholen werk te maken van antidiscriminatiebeleid. Zo kunnen we polarisatie, racisme, discriminatie en radicalisering tegengaan.
  • Speciaal onderwijs in Weesp meer faciliteren.
  • Schoolgebouwen aanpassen aan de toekomst zodat de gebouwen schoon, veilig, comfortabel en groen zijn.
  • Dat de gemeente helpt schoolgebouwen te verduurzamen. Dankzij GroenLinks is de Brede school in Weespersluis energieneutraal gebouwd.
  • Zorgdragen voor een tijdige uitbreiding van het voortgezet onderwijs. GroenLinks heeft daarom een verzoek gedaan voor een onderzoek naar knelpunten in verband met de groei van het aantal jonge gezinnen.
  • Jongeren vragen wat zij van de gemeente verwachten. Waar kunnen we helpen? We willen onderzoeken of er meer ontmoetingsplekken voor jongeren kunnen komen.
  • Ecologisch bewustzijn bevorderen in samenwerking met biologische boerenbedrijven en natuurmonumenten.