GroenLinks wil daarom de komende jaren:

 • Een benaderbare bestuurscommissie en dagelijks bestuur voor de Weespers en Driemonders.
 • De bestaande vormen van participatie zoals Weesp begroot en Weesper Kei voortzetten en uitbreiden.
 • Diverse vormen van bewonersparticipatie, zie Participatie - Gemeente Amsterdam, ook in Weesp invoeren, zoals:
  • Buurtbudgetten
  • Buurtschouwen
  • Meedenken met inrichting openbare ruimte.
 • Dat verenigingen en maatschappelijke organisaties meedoen.
 • Ondernemers betrekken bij de duurzame en groene inrichting van Weesp-Driemond en inzetten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
 • Dat Driemond als aparte kern volop meedoet en zijn eigen inspraak heeft via de dorpsraad en zijn bestaande werkgroepen voor Groot Onderhoud, Afvalinzameling, Groenvoorziening en Bereikbaarheid.