GroenLinks wil daarom de komende jaren:

  • Meer biodiversiteit.
  • Meer bomen per inwoner.
  • De Nieuwe Agtkant, Bastion de Roozeboom en Draaiersschans toegankelijker, groener en biodiverser maken.
  • Strijden voor het open landschap en de weidevogels.
  • Meer groen en minder tegels, zowel in de openbare ruimte als bij particulieren.
  • Het buitengebied open houden en toegankelijker maken voor voetgangers.
  • Biodiversiteit in het buitengebied en de bebouwde kom vergroten door inzaaien wilde bloemen en kruiden t.b.v. bijen en insecten.
  • Groene recreatie en toerisme bevorderen.
  • Duurzamere voedselketens faciliteren zoals het project Vers aan de Vecht. Dit is een kleinschalig collectief met 'zelf-plukkers'.