GroenLinks wil daarom de komende jaren:

 • Klimaatrechtvaardigheid bevorderen door:
  • maatregelen voor vermindering energieverbruik te stimuleren
  • energie-armoede te bestrijden met duurzame oplossingen
  • Ymere te faciliteren bij zijn verduurzamingsprogramma.
 • Platform Weesp Duurzaam, het onafhankelijke platform voor een groener en duurzaam Weesp, uitbreiden en versterken.
 • Energieneutraal bouwen bij alle nieuwe projecten
 • Bedrijven helpen verduurzamen
 • Voor de energietransitie vooral inzetten op zonnepanelen en warmtetransitie.
 • Mede-eigenaarschap van duurzame energieopwekking stimuleren
 • Geen biomassacentrale of kernenergie.
 • Vuurwerkverbod particulieren voor heel Weesp en Driemond