GroenLinks wil daarom de komende jaren:

 • Het culturele leven en activiteiten in Weesp-Driemond blijvend stimuleren:
  • GroenLinks wil een apart cultuurfonds voor stadsgebied Weesp-Driemond.
  • Het stadhuis omvormen tot het ‘Huis van Weesp’ waarin het museum, de bestuurscommissie en de Weespers een plek krijgen. 
  • Jongerencultuurfonds voortzetten voor cultuureducatie op de scholen en voor culturele activiteiten voor kinderen en jongeren.
  • Culturele organisaties en initiatieven blijvend steunen.
  • Voor iedereen toegankelijke culturele evenementen ook voor mensen met lagere inkomens.
  • Muziekonderwijs voor lage inkomens weer toegankelijker maken.
  • Aansluiting van Weesp bij initiatieven zoals ‘We are public’.
 • Sporten is gezond voor iedereen:
  • Buurtsportcoaches zetten hun werk onverminderd voort voor jongeren en doelgroepen die minder goed in staat zijn om deel te nemen aan activiteiten.
  • Laagdrempelige initiatieven van sportclubs om leden te werven zoals de Weesper SportFair moeten gekoesterd worden.
  • Het jeugdsportfonds zorgt dat zwemlessen en andere sporten betaalbaar zijn voor iedereen.
  • Openbare ruimte in alle wijken zo inrichten, dat er voldoende plek is om te spelen en te sporten. Goed onderhoud en de veiligheid van sportplekken in de openbare ruimte vinden wij belangrijk.
  • Schoolpleinen moeten toegankelijker worden voor de buurt en buiten schooltijd.
  • Met Bekijk je Wijk willen we kinderen invloed geven op hun omgeving. Dit vergroot de betrokkenheid van de kinderen en geeft ons informatie over hun wensen.