+++ Wij zoeken JOU ! +++

In 2018 zijn er weer verkiezingen voor de gemeente.

Wij willen goed campagne voeren en zoeken jou om onze campagneleider te worden.

Uiteraard doe je het niet alleen en krijg je alle ruimte om mede GroenLinks leden te ronselen om je te helpen.
Maar iemand moet de hele boel organiseren en het overzicht houden, Jij?

Neem contact op met iemand van het bestuur als je je geroepen voelt.

Samen bereiken we alles.