Stad met een dorps karakter

Ik ben mijn hart verloren aan Weesp. Het is een prachtige stad met een dorps karakter. Ik vind het erg gezellig dat ik, waar ik ook ben in Weesp, vrijwel altijd bekenden tegenkom. Weesp mag trots zijn op het mooie centrum met divers winkelaanbod, fijne horeca en de vele actieve sport- en cultuurverenigingen.

Communicatieadviseur en campagneleider

Ik werk als communicatieadviseur gebiedsontwikkeling bij de gemeente Amsterdam. Daarvoor heb ik ruim tien jaar in het hoger onderwijs gewerkt als communicatieadviseur, docent en studieadviseur. Naast mijn werk zet ik me bij GroenLinks als campagneleider in voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart en sta ik op de kieslijst voor de bestuurscommissie op nummer 4.

Budget voor buurtinitiatieven

In de buurt waar ik woon, lopen buurtkinderen en buren makkelijk bij elkaar naar binnen. Er is op een prettige manier sociale controle en er wordt veel georganiseerd om het onderlinge contact goed te houden en om de omgeving veilig, groen en kindvriendelijk te maken. GroenLinks ziet dat mensen vaak zelf goede ideeën hebben over wat in hun wijk nodig is en wil voor de uitvoer van deze ideeën budget beschikbaar stellen. De gemeente deed dit ook al eerder via bijvoorbeeld Weesp begroot en Weesperkei.

Veel gezinnen met jonge kinderen

Als ouder van jonge kinderen vind ik Weesp een fijne plek voor mijn kinderen om op te groeien. Met de komst van nieuwbouwwoningen, breidt het aantal gezinnen met jonge kinderen in Weesp zich flink uit. Het legt een behoorlijke druk op de maatschappelijke voorzieningen zoals de kinderopvang en het basisonderwijs. En niet te vergeten dat deze nu nog jonge kinderen straks ook allemaal doorstromen naar het voortgezet onderwijs. Dit zijn zaken die de bestuurscommissie goed op het netvlies moet hebben en waar ik me bij GroenLinks hard voor maak.

Vers aan de Vecht en groene politiek

In de lente- en zomermaanden pluk ik mijn groenten op het terrein van biologische melkveehouderij de Groene Griffioen. Hier is sinds 2021 Vers aan de Vecht gevestigd. Vers aan de Vecht is een een kleinschalig collectief van mensen die een alternatief zochten op de bestaande voedselindustrie. Er ontstond een groentetuin waar in eigen beheer en met respect voor de natuur, groente verbouwd wordt. Hoewel het idee enthousiast ontvangen werd, bleek het lastig om het te realiseren. Grond is schaars en áls je dan grond gevonden hebt, blijkt het ook lastig om hier de bestemming van een groentepluktuin aan te geven. En zo heeft een prachtig initiatief met enorm veel medestanders dus ook te maken met een hoop gedoe om het kort samen te vatten. Dit plantte bij mij het zaadje om me bij GroenLinks aan te sluiten. Ik wilde weten hoe (lokale) politiek georganiseerd is. Waar zitten mogelijkheden om dit soort initiatieven te ondersteunen? Iets waar ook een bestuurscommissie zich straks over buigt. Ik hoop dat hier een sterke afvaardiging van GroenLinks hier actief in mee kan denken. Als we willen dat dit soort initiatieven draagvlak vinden, dan moeten we onze politieke afvaardiging zowel lokaal als landelijk flink vergroenen.