Het opruimen van zwerfafval is nodig. Zo zien dieren afval vaak aan voor voedsel en belandt veel zwerfafval op een gegeven moment in het water en uiteindelijk in zee. Jaarlijks komt er op deze manier 8 miljoen ton plastic in zee terecht.

Dat laat de urgentie van het probleem zien,  we moeten dit afval zien te voorkomen. Als afval weer gebruikt kan worden als grondstof, als het niet waardeloos is na gebruik, dan voorkomen we dat het als een wegwerpartikel in het milieu terecht komt. Dat kwam deze week ook aan bod in de nieuwe grondstoffenvisie van de Gooi en Vechtstreek, tijdens de bespreking in de commissie Stadsontwikkeling en Beheer. Sinds eind vorige eeuw ligt de focus bij gemeenten op het zorgen voor efficiënte gescheiden inzameling en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen. In de nieuwe visie wordt voorgesteld om niet het scheiden centraal te stellen maar de impact op het milieu en klimaat. Wij zijn als Groen Links blij met het gedachtegoed achter deze visie: afvalscheiding is geen doel op zich, we moeten zorgen dat zo min mogelijk afval de verbrandingsovens in gaat en zoveel mogelijk wordt hergebruikt en opgewaardeerd. De basis voor een circulaire economie, alles opnieuw gebruiken waardoor er minder nieuwe grondstoffen nodig zijn, en er geen afval meer is. Dit biedt ook nieuwe werkgelegenheidskansen.

De GAD zamelt de huishoudelijke afvalstoffen in van alle huishoudens in de zeven gemeenten die met elkaar samenwerken in de Regio Gooi en Vechtstreek. Weesp fuseert in 2022 met Amsterdam, dus de uitvoering van de visie voor de Gooi en Vecht zullen wij als Weesp nog maar beperkt meemaken. Het Amsterdamse afvalbeleid, dat dit jaar is vastgesteld, gaat uit van dezelfde uitgangspunten. De gesprekken over de overgang van de taken van huishoudelijk afval naar Amsterdam lopen constructief. Mogelijk blijft de GAD na de fusie nog wat taken uitvoeren voor Weesp. Uitgangspunt in de afspraken over de overgang is dat de dienstverlening aan de inwoners van Weesp op minimaal hetzelfde niveau blijft.

Dat er geen afval meer is, zover is het helaas nog niet. Het is erg fijn dat er betrokken inwoners zijn die graag wat extra's doen om de stad en het water schoon te houden. Op deze site zijn alle schoonmaakacties in Weesp te vinden en aanmelden kan nog steeds:
https://www.worldcleanupday.nl/