“Cijfers kunnen niet liegen, maar leugenaars kunnen wel cijferen” (Toon Verhoeven, VN).

In 2002, toen GroenLinks wethouder Dick Spel verantwoordelijk was voor financiën, waren de woonlasten in Weesp € 498 per huishouden. De tarieven lagen daarmee 14% onder het landelijk gemiddelde.
De begrotingen 2003 en 2004 zijn onder de verantwoordelijkheid van toenmalig VVD wethouder Renkema tot stand gekomen. In deze periode stegen de woonlasten in Weesp met 16%. Landelijk lag de gemiddelde stijging iets boven de 13%. De woonlasten zijn in Weesp dus onder de verantwoordelijkheid van de VVD sterker gestegen dan het landelijk gemiddelde.

De begrotingen 2005 en 2006 zijn onder de verantwoordelijkheid van de GroenLinks wethouder tot stand gekomen. In 2005 is de OZB in Weesp flink verhoogd. De lasten stegen sneller (13%) dan het landelijk gemiddelde (11%). 

In de gehele GroenLinks periode zijn de woonlasten, door de landelijke afschaffing van de OZB, met 11% gedaald. Landelijk daalde de woonlasten met 10%. Onder GroenLinks dalen de lasten dus sneller dan het landelijk gemiddelde.

Partijen als de VVD, die alleen focussen op de OZB en niet op alle woonlasten, geven bewust verkeerde informatie. Ook de WeesperStadsPartij, die oud-VVD’er Renkema naar voren heeft geschoven als rekenmeester, zou zich wat genuanceerder uit moeten drukken. Immers, onder Renkema zijn de woonlasten meer dan het landelijk gemiddelde gestegen.

In de afgelopen jaren is sterk gefocussed op de inmiddels afgeschafte OZB. De vrij forse stijging van de OZB in 2005, onder de verantwoordelijkheid van GroenLinks en noodzakelijk omdat Weesp financieel ‘out of control’ was geraakt onder wethouder Renkema, is als voorbeeld genoemd van de stijgende lasten voor de inwoners van Weesp en wordt nog steeds door de VVD als dreiging gebruikt.

Uiteindelijk blijkt de tijdelijke verhoging van de OZB een positieve uitwerking te hebben. De woonlasten in Weesp liggen in 2006 weer ruim (13%) onder het landelijk gemiddelde.

In het algemeen blijkt uit de cijfers: Onder de VVD stijgen de lasten sneller dan het landelijk gemiddelde, onder GroenLinks is het tegenovergestelde te zien.