De grutto zit op de lantaarnpaal aan het Blijwaterpad. Bij het wegvliegen doet hij net alsof hij gewond is, met een lamme poot en moeizaam fladderend vliegt hij het weiland in. Hij probeert daarmee zoveel mogelijk aandacht te trekken. Hoe meer aandacht voor de vogel, des te minder voor het nest, dat veilig verborgen ergens in het gras van het weiland zit….

In de maanden april, mei en juni zijn in de polders rondom Weesp, met name in de Aetsveldsepolder, veel weidevogels te zien. Kieviten, Grutto’s en Scholeksters zijn druk in de weer hun nesten te bevoorraden en te beschermen tegen vijanden, zoals (roof)vogels en vossen. Het aantal weidevogels neemt steeds verder af. Zo is het aantal grutto’s in de afgelopen tien jaar bijna gehalveerd. De leefomstandigheden voor de vogels verslechteren, door nadelig (water)beheer, versnippering van weidegebieden (aanleg van bebouwing en wegen) en door de invloed van (roof)dieren, zoals vossen, ganzen en zwanen. Vogels zoals wulp en tureluur worden steeds minder gezien.

Het grootste deel van de agrariërs in de Vechtstreek maakt zich bezorgt om de weidevogels. Een goede boer heeft oog voor de natuur, onderhoudt de natuur en probeert dan ook zo goed mogelijk de nesten van weidevogels te beschermen.  Beschermen is noodzakelijk, omdat koeien en schapen in het land de nesten kunnen vertrappen en omdat er gemaaid moet worden. Meestal zijn de weidevogels dan al klaar met broeden en zijn de nesten verlaten. Als er een overlap is, worden de nesten zo goed mogelijk beschermd.
De meeste boeren zijn al vanaf maart bezig met het beschermen van de nesten. Vrijwel iedere dag speurt de boer de polder af op zoek naar nieuwe nesten, plaatst er nestbeschermers overheen of markeringsstokken (zodat machines er omheen rijden). Ook houdt de boer in de gaten wanneer de nesten verlaten worden, zodat de beschermers weer weg kunnen.

Wanneer er gemaaid wordt kunnen de jonge vogels langs de slootkant een beter heenkomen zoeken. Ook wordt niet al het land in één keer gemaaid. Het zogeheten ‘1 juni-land’ wordt niet voor begin juni gemaaid. Een fasering ten gunste van de weidevogels.

 

 

Een ander voorbeeld is de foto bij dit artikel. In de Aetsveldsepolder is een ‘vluchtheuvel’ vrijgehouden. Een deel van het grasland blijft staan en wordt twee weken later alsnog gemaaid. Het is bedoeld als schuil- en foerageerplaats voor weidevogelkuikens, met name voor de grutto. Kieviten en scholeksters hebben een voorkeur voor gemaaide grond, kale plekken, greppels en ondiepe slootkanten. 
In de Vechtstreek houdt de Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging ‘de Vechtvallei’ zich ondermeer bezig met weidebeheer. Bijna alle agrariërs uit de Aetsveldsepolder hebben zich aangesloten bij ‘de Vechtvallei’. Ook burgers kunnen lid worden van deze vereniging. Samen houden zij zich bezig met natuurbeheer.Vrijwilligers helpen bijvoorbeeld  bij het zoeken van de vogelnesten. De natuurvereniging heeft een uitgebreid pakket aan doelstellingen en uitwerkingen daarvan. Deze zijn beknopt te lezen op de website:

http://www.vechtvallei.nl/