Op 1 juni 2011 heeft GroenLinks Weesp een debatavond georganiseerd over de toekomst van de binnenstad. Er moet door de gemeente een nieuwe visie op de binnenstad ontwikkeld worden waaraan renovatie, vernieuwing, nieuwbouw en ingrepen in openbare ruimten getoetst kunnen worden. Deze debatavond wil hier een aanzet toe geven.

Vooruitlopend op de conclusies kunnen we het volgende al constateren aan het begin van de discussie:

Weesp heeft  een prachtige historische en kleinschalige binnenstad. Volgens de deelnemers aan de debatavond moet die  versterkt worden.

Conclusies.

Het historische en kleinschalige karakter van de binnenstad moet uitgangspunt voor beleid zijn.
Dit betekent dat aanpassing / verbouwing van monumenten en nieuwbouw in stijl dienen plaats te vinden. Vervuiling (letterlijk en figuurlijk) dient te worden voorkomen door reclame-uitingen en overdaad aan verkeersborden tegen te gaan en de omgeving schoon te houden.

De openbare ruimte is gericht op bewoners en bezoekers. De stoepbreedte  van de Achtergracht is hiervoor een goed voorbeeld. Makkelijk begaanbaar voor voetgangers en personen in rolstoelen. Bovendien nodigt de inrichting uit tot het maken van zitjes voor de huizen en het gezamenlijk onderhouden van de plantsoenen. Straatmeubilair dient van goede kwaliteit te zijn en moet worden onderhouden.

Parkeren dient ontmoedigd te worden. In de buitenring  (station en evenemententerrein) wordt parkeerruimte geschapen, in samenhang met een nieuwe parkeernorm en het invoeren van een blauwe zone in de binnenstad. Meer parkeerplaatsen creëren dan er nu zijn is in de binnenstad niet nodig, er zijn nog altijd heel veel betaalde plekken vrij! Er komen meer plaatsen voor Green Wheels. Het winkelgebied van de Nieuwstraat kan grotendeels autoluw gemaakt worden.

De kleinschaligheid van Weesp zullen we moeten terugzien in het (bijzondere) winkelaanbod en kleine ambachtelijke winkels/ bedrijven. Vestiging hiervan dient gestimuleerd te worden. De binnenstad dient  ook voor kinderen aantrekkelijk te zijn: speelplaatsen blijven gehandhaafd en onderhouden.

Een aantrekkelijke binnenstad is goed voor het toerisme. Dit betekent dat er meer ruimte voor fietsers (doorgaande routes!) en wandelaars moet komen. Een camping  en/of een gelegenheid tot kort verblijf van kampeerauto’s verhoogt de aantrekkelijkheid voor toeristen. Wekelijkse stadswandelingen in de vakantieperiode kunnen ook aan de aantrekkelijkheid bijdragen.

Groen is belangrijk voor de binnenstad en directe omgeving (Schansen). “Groen” in de zin van “plek voor de natuur”, en “groen” in de zin van duurzaam. Het groenplan van de gemeente en de bouwverordening dienen hierop ingericht te zijn.

Uitwerking discussiegroepen

Tijdens de debatavond zijn zes stellingen behandeld in groepen van 5 tot 8 aanwezigen. Hieronder een kort verslag van de aangedragen punten per stelling. Tussen haakjes staat de discussieleider  aangegeven. Per onderwerp was er een stelling bedacht om de discussie op gang te brengen. De onderwerpen die in de groepen besproken zijn werden op flap-overs verzameld en later op de avond werden er met de deelnemers conclusies aan verbonden.

1. Parkeren (Rokus Gunnink)

Stelling: Iedereen moet in de binnenstad kunnen parkeren, bewoners, winkelend publiek en toeristen.

Naar voren gebrachte punten:

 • Betaald parkeren afschaffen
 • Blauwe zone voor binnenstad invoeren
 • Niet meer blik in het zicht parkeren
 • 1 parkeervergunning per huishouden uitgeven
 • Parkeermogelijkheid in de buitenring: station, evenemententerrein
 • Fiets parkeerplaatsen ontwikkelen
 • Meer Green Wheels plaatsen ontwikkelen
 • Nieuwe parkeernorm ontwikkelen

2. Boodschappen doen of winkelen in Weesp (Rien Visscher)

Stelling: Weesp is een aantrekkelijke winkelstad

Naar voren gebrachte punten:

 • Promotie lokale producten
 • A.H. in nieuwe winkelcentrum, shoppingmall??
 • Ambachtelijke versterken!
 • Ondernemers de ruimte geven om hun winkels groter te maken aan achterzijde e.d. (tuinen)
 • Winkelgebied aantrekkelijk maken. Nieuwstraat: wandel/winkelpromenade
 • WDO ondersteuning voor startende winkeliers
 • Exclusief/speciaal winkelaanbod

3. Beschermd stadsgezicht (Anton van Daalen)

Stelling: Voor een moderne uitstraling van Weesp mogen er best historische panden gesloopt worden.

Naar voren gebrachte punten:

 • Nieuwbouw in beschermd stadsgezicht moet passen in omgeving
 • Gemeente moet eigenaars verwaarloosde panden aanspreken
 • Indien monument: omgeving beschermen
 • Geen (lelijke, stinkende) ondergrondse vuilcontainers
 • Isolatieglas i.v.m. energiebesparing oude huizen mogelijk maken (behalve in voorgevel)
 • Regelmatiger onderhoud publieke ruimtes
 • Winkelpuien en reclames minder aandachttrekkend maken
 • Wekelijkse stadswandeling organiseren (in vakantietijd) en bezoek fort/stadhuis/schansen

4. Toerisme en recreatie (Jeroen Saris)

Stelling: Weesp heeft toeristen veel te bieden, alleen moet de promotie beter.

Naar voren gebrachte punten:

 • Geen massatoerisme, wel toerisme
 • Communicatie verbeteren: budget beschikbaar stellen, VVW is verouderd, hoe aanpakken?, Radio NH: ‘Stelling van Amsterdam
 • Doorgangswegen fietsers door centrum leiden!
 • Centrum deels (slim) autoluw maken

5. Inrichting openbare ruimten (Jan van der Does)

Stelling: Stoepen zijn breed genoeg voor alle voetgangersverkeer. Straatmeubilair is prima zoals het nu is.

Naar voren gebrachte punten:

 • Niet los zien van parkeren
 • Stoepen Nieuwstad breder maken: Veel overbodige zaken op de stoep: TPG postbus (te ver uit de gevel geplaatst), horecaborden, vuilnis teveel op straat, te weinig controle c.q. handhaving
 • Achtergracht moet  blijven zoals die nu is, het is de enige straat met brede stoepen in de binnenstad, stoepbreedte ideaal voor sociale cohesie, mooie groene bermen en speelruimte voor kinderen
 • Bomen laten staan of grote bomen herplanten in directe omgeving, zoals op de Herengracht. Groen is essentieel voor uitstraling van Weesp!
 • Straatmeubilair: Betere kwaliteit aanschaffen, goed onderhouden: denk aan paaltjes.
 • Bordenstorm: overbodige verkeersborden weghalen.
 • Fietsen: goede fietsroutes
 • Parkeren auto’s Nieuwstraat is nu onveilig voor fietsers
 • Minder auto’s in centrum en meer fietsen!

6. Groen en schansen (Francisca Caron)

Stelling: De schansen kunnen nuttiger gebruikt worden dan nu het geval is.

Naar voren gebrachte punten:

 • Boom-herplantingsplicht: op dezelfde locatie, meerjarige bomen
 • Schansen: helemaal in oude staat herstellen
 • Parkeergarages ingraven in schansen
 • Geen snackbar (bij schansen?)
 • Kleinschalig toerisme: Wandelgebied
 • Speeltuin op schans moet blijven
 • Natuur moet  blijven, vlier, ijsvogel
 • Rommelplekjes voor kinderen en volwassenen (bankjes)
 • Te weinig fietsplekken: o.a. bij nieuw gezondheidscentrum, bij winkels, zoals Kruidvat, goede rekken plaatsen.
 • Benut kleine stukjes groen: braakliggende stukken.

Van de organisatie

Wij hebben deze avond met veel plezier georganiseerd en wij danken de deelnemers voor hun inbreng. Dit verslag zullen wij aan de verantwoordelijk wethouder aanbieden in september 2011. Wij gaan ervan uit dat deze avond en dit verslag zijn weerslag vindt in de te ontwikkelen visie op binnenstad.

Met dank,

Het bestuur van GroenLinks Weesp/Muiden.