Het was een inspirerende bijeenkomst  op 17 januari 2015 in Haarlem voor de verkiezingen van de Provinciale Staten. Veel enthousiaste leden die zich willen inzetten voor de verkiezingen op 18 maart. De campagneleiders van de meeste afdelingen waren gekomen. Namens de afdeling Weesp waren Jan van der Does en Pauline Knaven aanwezig. 

We waren ruim op tijd vertrokken maar kwamen toch te laat binnen omdat er in geen velden of wegen een parkeerplek te vinden was met een bruikbare parkeerautomaat. Ook al zijn we GroenLinkers, we hadden besloten om toch maar met de auto te gaan gezien de lange reistijd met trein en bus. Daarnaast dachten we alle posters en flyers mee naar huis te kunnen nemen. Helaas waren die nog niet klaar. We kunnen ze binnenkort verwachten, samen met het argumentenboekje. 

Om klokslag 15.00 uur is de verkiezingssite online gegaan door middel van een twitterbombardement. Het was even een hectisch moment, want niet iedereen beschikte over een twitteraccount. Die moest nog snel even aangemaakt worden!

Eerst werden de landelijke speerpunten van GL (goede zorg, meer en vooral duurzame banen en schone energie) nog even benoemd waarbij de algemene noemer is "DURF TE DELEN!" Dit om aandacht te vragen voor de groeiende ongelijkheid in Nederland.

Provinciale speerpunten in Noord-Holland zijn meer duurzame windenergie, verkeer en vervoer en versterken van de natuur.

Noord-Holland heeft veel meer capaciteit voor windenergie dan nu wordt benut. Het levert daarnaast ook veel meer op dan zonne- en getijdenenergie. Een windmolen verdient zich binnen 3 maanden terug! De landelijke actie van GL 'De Geluidsmeter' moet meer mensen enthousiast maken. Een windmolen maakt minder herrie dan een snelweg naast je deur! Daarnaast willen veel mensen windenergie omdat het veilig is en als de windmolen maar niet te dichtbij staat (>500 m.)

Bij het openbaar vervoer worden veel lijnen die niet rendabel zijn opgeheven. Grote bussen blijven rijden door concessies. Kleinere, lichte bussen zijn veel voordeliger en kunnen ook vaker rijden. De meeste regio's kampen met slecht georganiseerd vervoer 's nachts en in het weekend. Wat de fiets betreft moet er een betere infrastructuur komen voor fietsers en meer oplaadpunten voor elektrische fietsen. 1 op 1, wat betekent 1 euro asfalt = 1 euro fiets!

Natuur, groen, recreatie en landbouw. GL Noord-Holland wil dat de provincie zich inspant om de kwaliteit van de Noord-Hollandse natuur te versterken en het natuurnetwerk uit te breiden.

Elke afdeling heeft wat de drie speerpunten betreft zijn eigen aandachtsgebieden.

Jan heeft  aangegeven wat onze aandachtspunten zijn, zoals het behoud van de Groene Uitweg, de grenscorrectie Bloemendalerpolder, de gekapte bomen langs de Provinciale weg N236 die niet zijn vervangen, te weinig openbaar vervoer tussen de dorpen en geen nachtbussen en het stationsgebied dat op de schop gaat (OV SAAL).

Er zijn al een aantal acties gepland:

  • 14 februari: Valentijnsactie van provincie Noord-Holland
  •  Schipholactie van de provincie Noord-Holland (datum?)
  • 14 maart: slotoffensief
  • 18 maart: nationale boomplantdag, verkiezingen PS en GL-dag!

Mensen van de kieslijst kunnen aansluiten bij de acties en misschien ook Tweede Kamerleden (aanvragen via GLWeb/sprekersaanvraag).

Wat gaan we doen in Weesp? In ieder geval vrijwilligers benaderen om (raam-) posters te plakken en te flyeren. We gaan misschien een fietsestafette organiseren of meetoeren met een van de kandidaten op de lijst als die langs Weesp komt op 12 maart. Wordt vervolgd.

We gaan voor een duurzaam en groen Noord-Holland!