Stadsgebied Weesp-Driemond

Met ingang van 24 maart 2022 hoort Weesp officieel bij de gemeente Amsterdam. De gemeente Amsterdam kent dan 7 stadsdelen en het stadsgebied Weesp. Driemond valt nu nog onder het bestuur van stadsdeel Zuidoost, maar wordt toegevoegd aan het stadsgebied Weesp. Het stadsgebied wordt bestuurd door een bestuurscommissie.

Bestuurscommissie

Een stadsgebied is nieuw voor Amsterdam. De 11 leden van de bestuurscommissie Weesp-Driemond worden rechtstreeks gekozen door de Weespers en Driemonders. De bestuurscommissie werkt binnen de (beleids-)kaders van Amsterdam en gaat nauw samenwerken met andere stadsdelen, de gemeenteraad en het college van B&W van Amsterdam.

GroenLinks voert campagne!

Natuurlijk gaat GroenLinks voor een sterke vertegenwoordiging van GroenLinks in zowel de bestuurscommissie als in de gemeenteraad. Zowel in Amsterdam als in Weesp en Driemond voeren we actief campagne samen met vrijwilligers en de enthousiaste kandidaten voor de bestuurscommissie.

Kandidaten GroenLinks

Natuurlijk wil jij weten op wie je kunt stemmen. De kandidaten voor de bestuurscommissie GroenLinks stellen zich hier voor. De GroenLinks kandidaten voor de gemeenteraad van Amsterdam, vind je hier.