De laatste jaren zijn GroenLinks en de Partij van de Arbeid veel samen opgetrokken in de gemeenteraad van Weesp. Voor de raadsverkiezingen van 19 maart kondigen ze nu een lijstverbinding aan.

De samenwerking tussen PvdA en GroenLinks heeft tot belangrijke successen geleid. Zo bleef Het Domijn na een lange strijd behouden voor Weesp en werd het door bewoners zo gevreesde dwars parkeren op de Achtergracht voorkomen. PvdA en GroenLinks hebben keer op keer laten zien dat zij luisteren naar de inwoners van Weesp, vooral op momenten dat het college van B&W niet thuis gaf.

In de komende jaren is een stevig en eensgezind links geluid van groot belang om de nieuwe taken van de gemeente rond jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken eerlijk en adequaat uit te voeren. Het is aan GroenLinks en de PvdA om hieraan stem te geven. Daarom vinden GroenLinks en de PvdA het belangrijk om de krachten te bundelen. Door deze lijstverbinding maakt dit linkse samenwerkingsverband na de verkiezingen meer kans op een restzetel.