Hoe het zwemonderwijs in Weesp de nek is omgedraaid

Groenlinks was geschokt, toen bekend werd dat de basisscholen in Weesp hadden besloten te stoppen met schoolzwemmen. In onze waterrijke stad zou de gemeente er voor moeten zorgen, dat álle kinderen leren zwemmen.  Omdat vragen aan het college en de verantwoordelijk wethouder Zierleyn niet helder werden beantwoord, is Groenlinks een onderzoek begonnen naar de totstandkoming van dit besluit. Onze hoofdconclusies zijn:

  • Als de raadsbesluiten door het college waren uitgevoerd, hadden de basisscholen het zwemonderwijs kunnen handhaven én meer aan sport, cultuur en kunstzinnige vorming kunnen doen;

  • Het college heeft vanaf eind 2011 systematisch toegewerkt naar een afschaffing van het zwemonderwijs, zonder dit aan de raad ter besluitvorming voor te leggen.

Daarbij is de raad regelmatig misleid: raadsbesluiten zijn niet uitgevoerd, de raad is relevante informatie onthouden en er is te laat, onvolledige en soms onjuiste informatie verstrekt. Er is zelfs onrechtmatig met financiële gegevens gesjoemeld.

Een zichzelf respecterende raad zou dit niet pikken, maar vooralsnog zwijgen de coalitiepartijen VVD, CDA en D66 als het graf.
Feit is, dat een deel van de Weesper kinderen niet zal leren zwemmen. Dit heeft de raad niet gewild. En de basisscholen moesten wel met het schoolzwemmen stoppen, omdat ze van de gemeente onvoldoende subsidie kregen om met schoolzwemmen door te gaan.