WSP, D66, GroenLinks en de PvdA nemen gezamenlijk afstand van de verkiezingsposter van het Comité Zelfstandig Weesp. De poster stelt dat een stem tegen Amsterdam een stem voor een zelfstandig Weesp is. Een onjuiste en bedrieglijke bewering die alleen maar leidt tot verwarring, zo menen de partijen gezamenlijk.

Want wie met het referendum van 21 maart op Gooise Meren stemt, stemt ook daadwerkelijk voor een fusie met deze gemeente en niet tegen een fusie zelf. De provincie Noord-Holland heeft duidelijk aangegeven dat als Weesp op korte termijn niet zelf een keuze maakt, de provincie Weesp gedwongen laat fuseren met de gemeente Gooise Meren.

Het Comité beïnvloedt hiermee op kwalijke wijze de strekking van het referendum, zo menen de partijen. Het referendum wordt zuiver gehouden over de vraag met wie Weesp op termijn wil fuseren: Amsterdam of Gooise Meren. De keuze of Weesp wel of niet moet fuseren is helemaal niet aan de orde.

De gemeenteraad neemt in maart een beslissing over de fusie. Die beslissing is met dit referendum niet tegen te houden. Voor de gemeenteraad is het referendum een hulpmiddel om helderheid te krijgen over de voorkeur van de Weespers voor Gooise Meren of Amsterdam. Elke poging om kiezers ertoe te bewegen te kiezen voor een optie die ze eigenlijk niet willen doet afbreuk aan deze helderheid, en daarmee aan de bruikbaarheid van de uitslag van het referendum bij het nemen van de eindbeslissing.

WSP, D66, GroenLinks en de PvdA hopen dat Weespers zich goed laten informeren voordat ze een stem uitbrengen. Objectieve informatie over het referendum is beschikbaar op de website van de gemeente Weesp, www.weesp.nl. De partijen roepen verder het Comité Zelfstandig Weesp op om de discussie op een open en correcte wijze te voeren en niet via onjuiste en tegenstrijdige beweringen op verkiezingsposters.

Namens de lijsttrekkers
Lars Boom (WSP)
Leon de Lange (D66)
Maarten Miner (GroenLinks)
Bert Keesman (PvdA)