Wie zijn de mensen op onze kandidatenlijst? De komende weken willen we je graag laten kennismaken met #TeamGroenLinksWeesp

Patrick van Capel, onze lijstduwer, woont in Aetsveld met Andrea van Zoest, hun vier kinderen. Hij werkt als controller voor Arkin, een GGZ-instelling in Amsterdam.

Op zijn 16e werd Patrick al lid van de PSP, een van de vier partijen die later in GroenLinks zijn opgegaan. ‘Ik sta op de lijst, omdat ik achter de uitgangspunten van GroenLinks sta. GroenLinks heeft in het gemeentebestuur goede resultaten geboekt. Al sta ik op een onverkiesbare plek, ik vind het leuk dat ik mijn betrokkenheid op deze manier kan tonen. Zo kan ik ook uitdragen dat ik sta voor verbinding en tegen onverdraagzaamheid ben. Omdat de gemeente bij uitstek de plek is om duurzaamheid te bevorderen, gaat dat thema me aan het hart. Daar kun je echt het verschil maken.'

Patrick is vaak bij FC Weesp te vinden als zijn zoon Ischa moet spelen. Verder is hij vrijwilliger bij de City of Wesopa en bestuurslid van de Beiaardkring. ‘ Het carillon van de Grote Kerk is een groot cultuurhistorisch bezit van Weesp. We organiseren als Beiaardkring de zomeravondbespelingen. Sinds dit jaar zijn de bespelingen ook live op een monitor te volgen.’

Zoals veel GroenLinksers vindt Patrick het jammer dat Weesp geen andere keuze heeft dan te fuseren. ‘ Als het dan toch moet, dan is Amsterdam de beste keus. Ik denk dat we in Weesp dan meer financiële armslag hebben om de openbare voorzieningen op peil te houden. En met een sterke partner kunnen we meer voor elkaar krijgen, bijvoorbeeld als we met ProRail over een nieuwe station, betere brug of tunnel moeten onderhandelen. Vier jaar geleden zou ik dit niet hebben beweerd, maar door het afketsen van de fusie met Bussum, Naarden en Muiden ben ik van mening veranderd.’