Van oorsprong is Albert van Elst een Hagenees en hij woonde bijna 25 jaar op Kreta, maar sinds enkele jaren is hij terug in Weesp, waaraan hij in 1979 al zijn hart verpandde. Voor zijn Griekse leven was Albert al actief als secretaris van DE POC en bij s.v. The Victory. ‘Ik ben nu met pensioen en woon in het oude centrum dat ik graag zo aantrekkelijk mogelijk wil houden ook voor de jongere generaties.’

Albert is als vrijwilliger erg actief in Weesp en zet zich met veel enthousiasme in voor allerlei organisaties, onder meer bij GroenLinks. ‘Ik ben vrijwilliger bij FC Weesp, waar ik wedstrijdsecretaris ben en tevens infodienst-medewerker en contactpersoon voor het zaalvoetbal. In 2017 mocht ik bij deze club een voetbaltoernooi voor statushouders (vluchtelingen) organiseren. Dat was een geweldig evenement waar ik nog steeds erg trots op ben. Dat idee kwam voort uit een andere vrijwilligerstaak, namelijk die van taalmaatje, een job waarbij je de nieuwe Nederlanders onze taal probeert te leren, heel dankbaar werk.’

Sinds 1968 is Albert al actief in de politiek. Eerst voor de PPR, een van de partijen die in GroenLinks zijn opgegaan en nu voor de afdeling van GroenLinks in Weesp. ‘Ik sta op de lijst voor GroenLinks om mijn zwevende en niet-stemmende vrienden te verleiden op GroenLinks te gaan stemmen, want dan is je stem nooit verloren. Ik wil er ook mee uitdragen dat ik wars van racisme en vooroordelen ben. Leer eerst je medemensen kennen en met wie je geen "klik" hebt, die laat je gewoon met rust.’

Hoewel Albert zelf al met pensioen is, is hij vooral erg begaan met de Weesper jongeren. ‘Ik vind dat er een volwaardig jongerencentrum moeten komen, groter en met meer mogelijkheden dan Trainspotting, met ruime openingstijden, geleid door vrijwilligers en professionals. GroenLinks gaat hopelijk voorstellen doen in komende raad en als we dan in 2022 bij Amsterdam komen, kan je er zeker van zijn dat dat jongerencentrum een mooie  toekomst tegemoet zal gaan.’ Hiermee geeft Albert meteen ook aan dat hij Amsterdam als de beste fusiepartner ziet. Waarom? ‘Amsterdam is mijn keuze, ik denk dat de begrotingsbeurs van het Gooi voor Weesp op het kritieke moment op slot gaat en dat gaat vooral de gewone Weesper op den duur merken. Bovendien heeft Amsterdam meer visie dan het Gooi.’