De discussie in Gooi & Vechtstreek over vluchtelingenopvang is verworden tot een discussie over aantallen. De kwaliteit van adequate opvang staat niet meer voorop en het ontbreekt aan transparante communicatie. Dat moet dus anders, vinden de fracties van GroenLinks in deze regio.

Inwoners zijn het afgelopen half jaar verstoken geweest van informatie en helderheid. Dat roept alleen maar verkeerde beelden op, terwijl het grote draagvlak voor goede opvang buiten beeld blijft. Vluchtelingen zullen helaas ook de komende jaren blijven komen. In een open en transparante communicatie met inwoners moet het weer meer gaan over waarom we tot opvang willen komen.

De fracties van GroenLinks in de Gooi & Vechtstreek zijn voor een goede, adequate opvang van mensen die huis en haard hebben moeten verlaten vanwege het oorlogsgeweld. Grootschalige én kleinschalige opvang is nodig; in heel Nederland en dus ook in onze regio. Dat dit op een goede manier kan, wordt duidelijk uit allerlei voorbeelden in het land.

Gemeenten moeten in gesprek met inwoners over hun zorgen. Om deze zorgen zoveel mogelijk weg te nemen, maar ook om mensen te betrekken. Laat ze zien wat je met de zorgen doet, maar maak ook gebruik van het grote draagvlak dat er bestaat voor goede vluchtelingenopvang. We moeten voorkomen dat opvanglocaties met de rug naar de samenleving komen te staan.

Het wordt tijd eens op de goede manier wérk te maken van vluchtelingenopvang!

Sinds in september vorig jaar ook aan de regio Gooi & Vechtstreek het verzoek werd gedaan om te komen tot vluchtelingenopvang, zijn er welgeteld 100 opvangplekken gerealiseerd. In een regio met 250.000 inwoners. Dit zegt wat GroenLinks betreft iets over gebrek aan visie, sturing, daadkracht en communicatie rond vluchtelingenopvang in onze regio. De hele discussie die tot nu al meer dan een half jaar achter de schermen wordt gevoerd, moet maar eens transparant worden gevoerd. En zich richten op het realiseren van adequate opvang.

Onze inwoners zijn het afgelopen half jaar verstoken geweest van informatie en helderheid. Dat roept alleen maar verkeerde beelden op, terwijl het grote draagvlak voor goede opvang buiten beeld blijft. De discussie moet weer gaan over de kwaliteit van opvang en in voldoen aan wat nodig is, in plaats van over aantallen. Het wordt tijd eens op de goede manier wérk te maken van adequate vluchtelingenopvang!

De fracties van GroenLinks in Gooi & Vechtstreek zijn voor een goede en adequate opvang van mensen die huis en haard hebben moeten verlaten vanwege het oorlogsgeweld. Er is momenteel, gezien de toestand in de wereld, geen enkele aanleiding te veronderstellen dat de aantallen vluchtelingen de komende periode af zullen nemen. Derhalve is grootschalige en kleinschalige opvang nodig. In heel Nederland en dus ook in onze regio.

Dat dit op een goede manier kan, wordt duidelijk uit allerlei voorbeelden in het land. Helaas domineren in journaal en krant de voorbeelden waarin dat minder goed slaagt. Evenmin is daarin terug te vinden dat 7 op de 10 Nederlanders vóór een goede opvang is of dat er in onze regio op elke vluchteling twee tot drie vrijwilligers klaar staan die hen willen helpen.

De discussie in onze regio is zich gaan beperken tot het gebied Crailo en is verworden tot een ondoorzichtig ‘gesprek’ tussen de provincie Noord-Holland en het COA. Daarbij lijkt het niet meer te gaan over waar het over hoort te gaan, namelijk echt zorgen voor goede en adequate opvang van vluchtelingen. GroenLinks ziet Crailo nadrukkelijk als een regionale voorziening; het maakt niet uit op wiens grondgebied deze ligt. Wij moeten ons als gemeenten daar regionaal voor verantwoordelijk voelen. Het verleden heeft laten zien dat het kan op deze plek.

Inzet moet zijn een goede kwaliteit van opvang, niet een discussie over aantallen. In de Volkskrant van 22 februari 2016 pleiten twee burgemeesters ervoor direct te beginnen met werk en scholing in de opvang, ook al is er nog geen sprake van een status. Uitstekend, weg met de passiviteit in de opvanglocaties, juist die passiviteit leidt tot incidenten. Bovendien leidt het ook tot het op achterstand zetten van kinderen, zoals de nationale kinderombudsman recent schrijnend aantoonde.

Daarnaast moet er veel meer worden ingezet op duidelijke, eerlijke, tijdige en transparante informatie naar onze inwoners. Vluchtelingen zullen helaas ook de komende jaren blijven komen. In een open en transparante communicatie met inwoners moet het weer meer gaan over waaróm we tot opvang willen komen. We moeten in gesprek over zorgen, maar ook laten zien wat we daarin doen.

De discussie over de daklozenopvang de Cocon in Hilversum kan wellicht tot inspiratie dienen. Over de daklozenopvang ontstonden ook zorgen,  maar we geven aan dat we ook hier niet willen dat mensen op straat slapen. En tegelijk zijn er in overleg met de buurt allerlei maatregelen genomen, waardoor de buurt er weer vertrouwen in heeft en het nu goed gaat. Laat dus ook zien wat er gebeurt bij en in de opvang. Wat we vooral niet moeten willen is dat de opvanglocaties met de rug naar de samenleving staan.   

Maak eens echt wérk van goede en adequate opvang van vluchtelingen in de Gooi & Vechtstreek, het kan en het is nodig.