De gemeente Weesp organiseert de komende maanden buurtpanels in het kader van burgerparticipatie. Een van de belangrijke thema's uit het coalitieakkoord van WSP, GroenLinks en de PvdA. Doe ook mee. Eerste is op 18 februari.

Buurtpanels in heel Weesp

Het college van B&W heeft wijkgericht werken en burgerparticipatie hoog in het vaandel staan. Zowel eigen initiatieven van bewoners als het meedenken met het uitwerken van reeds bestaande plannen worden door het college van harte toegejuicht.

Na een succesvolle proef in de wijk Aetsveld gaat de gemeente in het voorjaar van 2015 drie nieuwe buurtpanels bijeenbrengen: buurtpanel Hogeweij en Noord-West, buurtpanel Centrum en de buitengebieden en buurtpanel Zuid en Aetsveld.

In de maanden februari, maart en april 2015 zullen deze buurtpanels in de verschillende wijken bijeenkomen. Alle bewoners, ondernemers, verenigingen en andere ‘gebruikers’ van de verschillende wijken worden van harte uitgenodigd om mee te denken over de eigen woon-/werkomgeving. Wat kan er beter, anders, veiliger, fraaier, schoner in uw wijk?

Alle ideeën en plannen zijn welkom en zullen tijdens de bijeenkomsten aandachtig en serieus worden bekeken.

Op deze buurtpanelavonden zullen ook van professionele organisaties deskundigen aanwezig zijn, o.a. van de gemeente Weesp, politie Midden-Nederland, Ymere en Versa Welzijn.

Buurtpanel Hogeweij en Noord-West (A)

Buurtpanels in heel Weesp