Als er binnenkort een kabinet komt met Rutte en Verhagen aan het stuur en Wilders op de achterbank zullen velen daarvan de nadelige gevolgen ondervinden. GroenLinks is echter toekomstgericht en kijkt vooruit in plaats van achteruit. Daarom verwacht GroenLinks Weesp bij de gemeenteraadsverkiezingen in november een aanzienlijke stemmenwinst te behalen. GroenLinks gaat er voor om met vier zetels in de raad te komen.

Op de algemene ledenvergadering van 14 september j.l. is gekozen voor een enthousiast team van kandidaten met een mix van kwaliteit, ervaring en jong elan.

Lijsttrekker van GroenLinks Weesp wordt Anton van Daalen, de huidige fractievoorzitter. Max van Dorth, voorheen actief in het AOV Weesp en organisator van ‘het struikelstenenproject’ staat op plaats 2 en het zittende raadslid Rokus Gunnink staat op 3. Op plaats 4 staat Ilya Lisser, het jongste lid van de afdeling en actief in DWARS, de jongerenorganisatie van GroenLinks. Op de plaatsen 5 en 6 staan Anke Hogenes en Nadine van der Sluis.

Ex-wethouder Dick Spel is lijstduwer.