Afgelopen maandag, 27 juni 2011, heeft de gemeenteraad van Weesp in een besloten vergadering ingestemd met een akkoord over de bebouwing van de Bloemendalerpolder. Dit besluit is onder hoge tijdsdruk tot stand komen, omdat het college niet wilde dat de samenwerking met de projektontwikkelaars op 1 juli zou eindigen.

Pas tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag kreeg de raad de stukken, die de dag ervoor waren opgesteld. Met je achterban of maatschappelijke organisaties erover van gedachten wisselen, mocht niet, omdat alles het stempel “geheim” had gekregen.

De aangeleverde teksten bevatten zeer opmerkelijke tegenstrijdigheden. In een brief aan de stuurgroep Bloemendalerpolder staat dat de meningsverschillen met de projektontwikkelaars nog zo groot zijn, dat een verlenging van de samenwerking er niet in zit en dat de raad het laatste woord heeft. Dezelfde dag schrijft het college echter, dat er een akkoord is, dat de raad niet kan verwerpen. De raad kan er alleen nog kanttekeningen bij plaatsen.

Groenlinks is verbijsterd over deze gang van zaken. In een vloek en een zucht wordt een besluit door de gemeenteraad gejaagd, dat beeldbepalend is voor de toekomst van Weesp.

Zonder zeggenschap van de raad en in het geheim, dus ook zonder enige inspraak of invloed van maatschappelijke organisaties en burgers. Tevens wordt voorbijgegaan aan de strijdigheid  van het akkoord met de structuurvisie van de provincie en wordt opnieuw zonder Muiden over het grondgebied van Muiden beslist.

En het plan zelf? Veel slechter dan het Masterplan; kort samengevat: een stedenbouwkundige visie ontbreekt en er komt geen natuur- en recreatiegebied. Wat niet noodzakelijk is voor woningbouw, is geschrapt. Een uitstekend resultaat voor de projektontwikkelaars. Maar jammer voor de toekomstige bewoners van de Bloemendalerpolder en jammer voor Weesp.

En dan te bedenken, dat het allemaal niet nodig was geweest. De onderhandelingspositie van de gemeente met de projektontwikkelaars zou veel sterker zijn geweest, als de samenwerkingsovereenkomst op 1 juli was geëindigd.