Een offensief voor behoud van de Vechtstreek. Dat is het wapen dat GroenLinks Weesp voorstelt in te zetten tegen de A6-A9. De notitie 'Strijden voor het behoud van de Vechtstreek' is gepresenteerd tijdens de wandeltocht van GroenLinks-politici tegen de A6-A9 op 26 februari. Onder het kopje 'Publicaties' kunt u deze notitie vinden.

GroenLinks zal de notitie als initiatiefvoorstel aanbieden aan de gemeenteraad van Weesp. De rol van de gemeente Weesp is volgens GroenLinks tweeledig. Enerzijds moet er via ruimtelijk en economisch beleid bescherming worden geboden aan de extensieve veehouderij. Hiermee kunnen de koeien in de wei terugkomen en kan de weidevogelstand weer op peil worden gebracht. Anderzijds stelt GroenLinks voor om te investeren in recreatie en cultuurhistorie. De Vechtstreek maakt onderdeel uit van zowel de Stelling van Amsterdam als de Hollandse Waterlinie. Het is een geliefd gebied voor recreatie. Behoud en versterking van de schansen van Weesp en het aanleggen van  fiets-, wandel-, en ruiterpaden zijn de speerpunten. GroenLinks stelt voor om hiervoor van gemeentewege € 300.000 beschikbaar te stellen.