Toespraak van Maarten Miner (fractieleider GroenLinks Weesp) in de Grote kerk Weesp op 30 oktober 2017

We naderen nu na twee jaar het einde van de film die we in eigen regie hebben gemaakt. Ik ben trots op het traject dat Weesp in die tijd heeft afgelegd. De afgelopen maanden mochten we ons verheugen in liefdevolle aandacht van zowel Gooise Meren als Amsterdam. Eigenlijk zou je willen dat een dergelijke periode, waarbij er om je hand wordt gedongen nog jaren voortduurt ;-)

De keus tussen Amsterdam en Gooise Meren is een keuze tussen twee zeer verschillende grootheden, letterlijk en figuurlijk. Tegelijkertijd is het een keuze tussen blijven in de Gooi en Vechtstreek of uit te stappen richting de grote stad.

In onze afweging hebben we eerst onder woorden gebracht wat wij als GroenLinks belangrijk vinden.

  • (Wij vinden belangrijk) dat zorg goed geregeld is, dat hier voldoende financiële middelen voor zijn en dat die zorg goed en efficiënt is georganiseerd, dicht bij de burger
  • (Wij vinden belangrijk) dat voorzieningen in stand blijven. Voorzieningen zoals scholen, zorg- en welzijnsinstellingen, sportvoorzieningen en culturele voorzieningen zoals de bibliotheek, de City en het museum.
  • (Wij vinden belangrijk) dat er wordt ingezet op duurzaamheid, zowel voor bestaande als nieuwe woningbouw en met betrekking tot vervoer en openbare ruimte.
  • Wij vinden de inzet op behoud van groen en open landschap belangrijk
  • (Wij vinden belangrijk) dat we een slagvaardig bestuur hebben dat Weesp kan helpen in toekomstige ontwikkelingen en opgaven rond spoor en weg.

Wij hebben met dit in het achterhoofd als GroenLinks gekeken naar wat goed is voor alle Weespers, naar de partner waarmee ons sociale, groene en prachtige vestingstadje het beste af zal zijn. Wij denken (en nu komt het hoge woord eruit) dat dat Amsterdam zal zijn. Amsterdam lijkt met haar aanbod op de door mij genoemde punten beter te voldoen dan Gooise Meren. Dat gezegd hebbende; de keuze voor Amsterdam of Gooise Meren is geen gemakkelijke keuze. Naast de genoemde punten is het een keuze tussen directe politieke invloed in Gooise Meren, een gemeente die zichzelf nog aan het uitvinden is of voor Amsterdam, waarbij het bestuur op een grotere afstand van de burger komt te staan.

Een keuze voor Gooise Meren zou betekenen dat uw stem meer gehoord zou kunnen worden. Maar, als het aan de provincie ligt zal er in de toekomst één grote Gooigemeente ontstaan hetgeen onze Weesper stem weer teniet doet.

Een keuze voor Amsterdam betekent kiezen voor een grote gemeente waar uw directe politieke invloed geringer is maar waar veel zaken simpelweg op orde zijn.

Nadat wij bovenstaande in overleg met de leden en met oog voor het belang van Weesp en zijn burgers uitgebreid hebben overwogen, zijn wij als GroenLinks tot de slotsom gekomen dat wij als fractie zullen kiezen voor een fusie met de gemeente Amsterdam.