Op woensdag 18 maart 2015 vinden niet alleen de verkiezingen voor de Provinciale Staten plaats maar ook de waterschapsverkiezingen in 22 Nederlandse waterschappen. 

GroenLinks steunt de partij Water Natuurlijk die de belangen van gezond water, natuur en recreatie verdedigt, zonder daarbij de kosten uit het oog te verliezen. 

Dus stem je GroenLinks voor de provincie en 1e kamer, stem dan Water Natuurlijk voor de waterschappen!