De plannen voor een snelweg A6-A9 in de regio Abcoude, Weesp en Naarden vormen een bedreiging voor rust, ruimte en recreatie. GroenLinks voert actie tegen de plannen om een snelweg A6-A9 aan te leggen, en voor een gebied dat aantrekkelijk is voor wandelaars en fietsers. Op zondag 26 februari voert GroenLinks Weesp samen met de Tweede Kamerleden Femke Halsema en Wijnand Duyvendak actie in het gebied.

Halsema en Duyvendak lopen met de Weesper lijsttrekker Linda Sanders een wandelroute van ruim 10 kilometer van Weesp naar het Naardermeer. Ze lopen dwars door weilanden in de Aetsveldsepolder en de Keverdijksepolder. Speciaal voor de gelegenheid is er een pontje gehuurd om de Vecht over te steken. Iedereen is welkom om mee te wandelen en actie te voeren tegen de A6-A9 en voor wandelpaden in de polders. Er kan gestart worden tussen 11.00 en 13.00 uur bij NS station Weesp.

Uit protest tegen aanleg van de A6/A9 hebben boeren in het gebied hun weiland opengesteld voor deze wandelactie. De wandelroute loopt langs plekken waar je anders niet kunt komen. De route symboliseert de noodzaak om dit gebied meer open en toegankelijk te maken voor recreanten. De route wijst op het belang van wandelmogelijkheden in deze streek, en de dreiging van een snelweg.

GroenLinks is fel tegen de aanleg van de snelweg A6-A9. Dat zou het mooie landschap zwaar aantasten. Dit mooie gebied mag geen lelijk snelweglandschap worden. Het moet juist rust en ruimte in de Randstad bieden, en recreatiemogelijkheden voor de inwoners van Amsterdam, Utrecht, en de Gooi en Vechtstreek.

GroenLinks wil zorgen voor blijvende wandelpaden in het gebied. Daarom zal GroenLinks eind februari voorstellen indienen in de Provinciale Staten van Noord-Holland en Utrecht voor de financiering van meer wandelpaden in de regio Abcoude-Weesp-Naarden. Minister Veerman heeft in de Tweede Kamer afgesproken dat hij dan de helft zal bij betalen. Deze afspraak is voortgekomen uit het GroenLinks-Wandeloffensief.

GroenLinks wil het aanleggen van wandelroutes aantrekkelijker maken voor boeren. Wijnand Duyvendak heeft er in de Tweede Kamer voor gezorgd dat de financiële vergoeding voor wandelroutes over boerenland aanzienlijk is verruimd. Boeren krijgen zo een extra inkomstenbron en stads- en dorpsbewoners krijgen extra recreatiemogelijkheden.

Wandeling:

Startmogelijkheid tussen 11.00 en 13.00 uur bij station Weesp.
Femke Halsema, Wijnand Duyvendak en Linda Sanders starten om 12.00 uur bij station Weesp.

Aankomst van Femke, Wijnand en Linda bij het pontje: ca. 13.30 uur. Daar is een koek- en zopietent.

Tip 1:  Wandelschoenen aan, bij nat weer laarzen mee!
Tip 2: Honden kunnen niet mee tijdens de wandeling in verband met schapen in de weilanden.

Eindpunt van de route is bij het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten bij het Naardermeer. Natuurmonumenten biedt de wandelaars van de route gelegenheid in de middag met een natuurgids over het Naardermeer te varen.

Tussen 14.00 en 17.00  rijdt er een pendelbus vanaf het Naardermeer (eindpunt van de route) terug naar station Weesp.

Voor meer informatie over de actie: Jasper Eshuis, 0294 413471
Voor meer informatie over het Wandeloffensief: zie www.wijnandduyvendak.nl