Het college van B&W heeft half mei besloten het gemeentearchief over te dragen aan het Regionaal Historisch Centrum in Breukelen, als begin volgend jaar de gemeentearchivaris vertrekt. De bekendmaking van dit besluit leidde tot een storm van protest, o.a. van de Historische Kring Weesp, lokale historici en de Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek. Daarop heeft GroenLinks in de raadsvergadering van 23 mei een motie ingediend waarin het college wordt verzocht dit besluit te heroverwegen.

GroenLinks wil graag weten of het mogelijk is om het historisch archief fysiek in Weesp te behouden, maar vanuit Breukelen te laten beheren. Op die manier blijft het historisch archief toegankelijk en wordt er geen drempel opgeworpen voor historische initiatieven en publicaties door ingezetenen van Weesp.

De motie is unaniem door de gemeenteraad aangenomen.

GroenLinks vindt een goed toegankelijk gemeente archief belangrijk. Het college zal een afweging moeten maken tussen de kosten, de kwaliteit en de toegankelijkheid van het archief. Bij de toegankelijkheid speelt ook het digitaal ontsluiten van het archief een rol.

Onderbrengen bij een Regionaal Historisch Centrum (RHC) kan een goede ontwikkeling zijn. RHC’s zijn ontstaan vanuit de gedachte dat door schaalvergroting en samengaan met lokale en regionale (erfgoed)instellingen en/of archieven zij sterker in de regio zouden worden ingebed en in die regio een breed publiek zouden kunnen bedienen.

Of dat doel met het RHC Breukelen, een ander RHC of zonder RHC (dus een gemeentearchief houden) het beste kan worden bereikt, zal binnenkort moeten blijken. Het College van B&W gaat alles in het werk stellen om de motie van GroenLinks uit te voeren.

Nadat deze motie unaniem was aangenomen, heeft het college toegezegd alles in het werk te stellen om deze motie uit te voeren. We houden de vinger aan de pols.

Max van Dorth
Fractie GroenLinks Weesp

zie ook: http://www.weespernieuws.nl/lees/24515/plan-van-dorth-alleen-beheer-arc…-