Waarom schone energie

Momenteel wordt het grootste deel van de energie die wij gebruiken, gewonnen uit fossiele bronnen. Dit zorgt voor veel schade aan de natuur en het milieu en het verandert ons klimaat. De gemiddelde temperatuur van de aarde gaat omhoog, de zeespiegel stijgt en extremer weer komt vaker voor.

Klimaatakkoord Parijs

Om dit tegen te gaan, is in 2015 op de klimaatconferentie in Parijs afgesproken om in te zetten op een massale verandering van ons energiesysteem, de energietransitie. Ook Nederland heeft beloofd dit te doen. Dit leidde tot de Nederlandse Klimaatwet waarin staat dat we ongeveer de helft minder CO2 moeten uitstoten in 2030 en vrijwel volledig geen CO2 meer in 2050 (beiden ten opzichte van 1990).

Lokale opgave

De uitvoering van deze energietransitie is geregeld in de Regionale Energie Strategie (RES). Hierin zoeken regio’s zelf naar lokale oplossingen. Daarin hebben gemeenten een grote verantwoordelijkheid. Zij moeten de energietransitie onderdeel maken van hun omgevingsplannen en het gesprek aangaan met burgers en bedrijven. Ook Weesp heeft haar eigen opgave om de energieopwekking te verduurzamen.

GroenLinks Weesp zoekt dialoog

De fractie van GroenLinks Weesp gaat graag in gesprek met Weespers over hoe we een bijdrage kunnen leveren aan deze energietransitie. Hiervoor hebben we op 10 mei 2021 een bijeenkomst georganiseerd. Het doel van deze avond was om toe te lichten voor welke opgave we staan en om te bespreken hoe we dit kunnen aanpakken.

Over beren en dromen

Onder leiding van Paul Basset hebben we die avond veel geleerd, gesproken en gerekend aan de opgave van Weesp.

  • Na een korte toelichting van Dick Spel (oud-wethouder van GroenLinks Weesp) over de achtergrond van de energietransitie gingen we puzzelen met cijfers: in groepjes hebben we berekend of we met de beschikbare technieken de benodigde energie wel kunnen opwekken en wat dat dan betekent voor Weesp. Halen we het zonder windmolens als we alle daken volleggen met zonnepanelen? Of hebben we ‘zon op land’ nodig in de spoordriehoek of in de Aetsveldsepolder?
  • Marianne van Leeuwen van GroenLinks Noord-Holland vertelde aan de hand van een voorbeeld in Durgerdam hoe belangrijk communicatie met en deelname van bewoners is (participatie).
  • Vervolgens liet Paul Roholl van Weesp Duurzaam zien welke ervaringen we in Weesp al hebben opgedaan met energiebesparing en duurzame energie.
  • Tot slot hebben we het gehad over de beren op de weg, de dromen die we dromen en weer terug op aarde over hoe de volgende realistische stappen eruit kunnen zien.

Deelname Weespers en betaalbaarheid voor iedereen

De reacties waren erg positief en men wilde graag een volgende keer nog meer interactie met elkaar. Die les nemen we graag ter harte. We gaan over dit onderwerp nog meer en nog vaker in gesprek met Weespers en bedrijven in Weesp over zorgen die er leven over de kosten van de maatregelen en de effecten die er kunnen zijn op geluid, zicht, gezondheid en op de natuur.

Op deze manier zetten we ons in om de energiedoelen van Weesp te halen en deze voor iedereen betaalbaar te laten zijn.