Kernwaarden

Op de fiets gingen we in twee groepen langs een aantal plekken in Weesp die een aantal belangrijke kernwaarden vertegenwoordigen waar wij als GroenLinks veel belang aan hechten. In de aanloop naar de fusie met Amsterdam heeft de gemeenteraad van Weesp namelijk 14 kernwaarden geformuleerd. Dit is de bruidsschat die de raad heeft achtergelaten voor haar fusiepartner. Amsterdam heeft zich voor de nabije toekomst aan deze kernwaarden gecommitteerd. Voor GroenLinks zijn vooral het behouden en versterken van het open rivierenlandschap en van de historische binnenstad, voldoende betaalbare woonruimte, het nastreven van energieneutraliteit in 2030, het behoud van sociale voorzieningen en voldoende ruimte voor initiatief vanuit Weespers zelf de meest belangrijke kernwaarden om scherp in de gaten te blijven houden.

Dilemma's

Maar met het bewaken van de kernwaarden zijn we er niet. Regelmatig spelen er tussen deze kernwaarden ook dilemma's, die ook naar voren kwamen tijdens de fietstocht en de discussie daarna, bij de Groene Griffioen. Is een plan voor zelfvoorzienende en betaalbare woningbouw  in de Aetsveldsepolder acceptabel, aangezien dit aansluit bij de kernwaarde energieneutraliteit en betaalbare woningbouw of wordt dan het open zicht op de Aetsveldsepolder te veel bedreigd? Tegen welke praktische zaken lopen we aan als we meer daken willen vol leggen met zonnepanelen? Als we meer willen verdichten qua woningbouw, gaat dit dan niet ten koste van het groen in de stad? En hoe hoog willen we bouwen om meer woningen beschikbaar te maken? Wat zijn daarin de grenzen van Weesp? Hoe stimuleren we eigen initiatieven van bewoners en van boeren die willen overschakelen op een duurzamere manier van landbouw bedrijven?

Bestuurscommissie

In maart dragen we een deel van ons zeggenschap over aan Amsterdam, maar we blijven op veel zaken nog invloed houden via de door Weesp en Driemond te vormen bestuurscommissie. Fractievoorzitter Jan van der Does is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van deze nieuwe experimentele vorm van lokaal bestuur en gaf meer achtergrond over het hoe en wat van deze bestuurscommissie. Deze gaat bestaan uit 11 gekozen leden, die uit haar midden een dagelijks bestuur van 3 personen gaat vormen. Zij krijgen bijvoorbeeld zeggenschap over onderwerpen met betrekking tot de directe fysieke omgeving en rond identiteit en gemeenschapszin. Het bewaken van de kernwaarden en het behoud van typisch Weespse zaken, zoals het sociale wijkteam vinden we vanuit GroenLinks belangrijk. De plannen zullen worden opgeschreven in een gebiedsplan.

De timing is goed, want in Amsterdam is er al een trend aan de gang om meer zeggenschap (en dus meer budget) te geven aan de stadsdelen. Maar hoe zorgen we er concreet voor dat Weespers zich gehoord blijven voelen en er bij bewonersparticipatie ook geluisterd wordt naar een goede afspiegeling van de bevolking? Amir Nazar van GroenLinks Amsterdam en tweede op de lijst in Amsterdam Noord vertelde over zijn veelal positieve ervaringen met bewonersparticipatie en onderstreepte het belang om de ondervertegenwoordigde groepen te verleiden om mee te participeren en hun stem te laten horen. Want een samenvoeging van gemeentes, zou niet moeten leiden tot meer afstand tot de politiek en de lokale keuzes die gemaakt worden.