In een reactie op het voorgestelde parkeerplan van de Gemeente Weesp heeft onze fractievoorzitter, Anton van Daalen, een ingezonden brief naar de pers gezonden.

Zoals in veel oude steden is er ook in Weesp een tekort aan parkeerplaatsen in het historische stadscentrum. Meestal vangen gemeenten dat op met parkeergarages in het centrum of met grotere parkeerterreinen net buiten het centrum, zodat de overlast voor omwonenden beperkt blijft. In het parkeerplan van Weesp worden echter álle extra parkeerplaatsen gerealiseerd in één straat: de Achtergracht. Waar door de invoering van parkeervergunningen elders in de stad de parkeeroverlast voor omwonenden minder zal worden, krijgen de bewoners van de Achtergracht als enige alle nadelen van de parkeerdruk op hun dak: meer auto’s, dus ook meer verkeersbewegingen en uitlaatgassen, minder groen en een smallere stoep voor spelende kinderen. En het belangrijkste nadeel: dwarsparkeren is bewezen onveilig, vooral voor fietsers, maar zal ook tot meer blikschade leiden.

Het verzet van de bewoners van de Achtergracht kan dan ook niet gebagatelliseerd worden door het “not in my backyard”-argument. Het parkeerprobleem van de gehele binnenstad wordt letterlijk voor hun deur ‘opgelost’. Daarom vindt Groenlinks, dat de besluitvorming over het dwarsparkeren moet worden uitgesteld.

Als er geen parkeerterreinen aan de rand van het centrum te realiseren zijn, wil Groenlinks een onderzoek naar alternatieve oplossingen, zoals een aanscherping van het vergunningenbeleid.. Geef werkers in de binnenstad bijvoorbeeld geen parkeervergunning, maar laat hen gebruik maken van het parkeerterrein achter het station. Daarmee zou o.i. een behoorlijk deel van het parkeerprobleem worden opgelost.

Wij roepen onze collega’s in de gemeenteraad dan ook op: wentel de parkeerproblemen niet af op de bewoners van één straat; laten we zoeken naar andere oplossingen en onze beperkte middelen daarin investeren. En faciliteer het gebruik van de fiets.
En aan de werkgevers in het centrum vragen wij: stimuleer het gebruik van het openbaar vervoer en van de fiets.