In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in november 2011 staan een aantal weken de meningen van de politieke partijen in het Weesper Nieuws.

De standpunten van GroenLinks zetten we graag voor u op een rij.

De thema's van week 4: mooiste resultaat & grootste onvrede

Mooiste resultaat: terugdraaien asociale bezuinigingen
Als oppositiepartij is het lastiger successen te behalen. De collegepartijen hebben een meerderheid in de raad en kunnen dus altijd hun zin doordrijven. Dat is ook regelmatig gebleken, zelfs als hun voorstellen minder goed waren dan die van een oppositiepartij. Daarom is mijn grootste succes, dat ik bij de recente begrotingsbehandeling de regie van de coalitiepartijen kon overnemen, zodat een aantal asociale bezuinigingsmaatregelen werd teruggedraaid. Het college had voorgesteld de stadspas voor minima en de subsidies voor zwemlessen en muziekonderwijs af te schaffen. Op zorgprojecten zoals ‘koffie om de hoek’ voor ex-psychiatrische patiënten zou fors worden gekort, terwijl al gestopt was met de subsidiëring van de vrijwillige thuishulp en de buddyzorg. Ook de WSP en de PvdA konden zo vlak voor de verkiezingen hiermee niet akkoord gaan, ook al vielen ze daarmee ‘hun’ eigen college af. Om hun sociale gezicht te redden, dienden zij een groot aantal moties in. Omdat zij geen realistische alternatieven voor deze bezuinigingen voorstelden en GroenLinks wel, werden deze bezuinigingen op onze manier vrijwel unaniem ongedaan gemaakt. Het opportunisme, amateurisme en de interne verdeeldheid van de collegepartijen WSP en PvdA kwam hierbij pijnlijk naar voren. Hopelijk rekenen de kiezers hen en ons op onze daden af.

Grootste onvrede: ………Pssssst, dit is GEHEIM……..
Begin 2009 leek er een nieuwe, frisse wind door Weesp te gaan waaien. De WSP had de vorige verkiezingen gewonnen met leuzen als: geen achterkamertjespolitiek en we gaan uitvoeren wat Weespers willen. Maar de praktijk bleek al snel weerbarstiger. Het grootste deel van de college-onderhandelingen vond achter gesloten deuren plaats en slechts over één onderwerp is de mening van enkele Weespers gevraagd. En vanaf het moment, dat de WSP, PvdA en de VVD een college vormden, ging de achterkamertjespolitiek hoogtij vieren. Nog nooit hebben zoveel rapporten en besprekingen zonder geldige reden het stempel GEHEIM of VERTROUWELIJK gekregen. Notulen van vergaderingen; een rapport over de omlegging van de N236 om Aetsveld heen; de strategienota Nijverheidslaan; een second opinion over de (on)haalbaarheid van woningbouw aan de Rijnkade en de Nijverheidslaan: allemaal geheim. Soms om fouten van wethouders te verdoezelen, soms om de bevolking te misleiden, altijd om kritische raadsleden de mond te snoeren. Dit getuigt van bitter weinig respect voor de kiezers én voor hun collega-volksvertegenwoordigers.

PvdA-wethouder Zijlstra maakte het kortgeleden wel heel erg bont. GroenLinks had gevraagd om een rapport over de woningbouw aan de Rijnkade en Nijverheidslaan openbaar te maken, omdat hierdoor de mening van burgers en bedrijven over de structuurvisie bedrijventerreinen zou kunnen veranderen. De coalitiepartijen wilden dat niet. Vervolgens zegt wethouder Zijlstra tegen radio Weesp, dat er helemaal geen rapport bestaat. Terwijl ik het rapport toch echt in mijn la heb liggen. Denkt wethouder Zijlstra echt, dat hij kan toveren?