In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in november 2011 staan een aantal weken de meningen van de politieke partijen in het Weesper Nieuws.

De standpunten van GroenLinks zetten we graag voor u op een rij.

De thema's van week 3: Bloemendalerpolder & winkelen in de binnenstad

Bloemendalerpolder niet bebouwen of minder bebouwen
GroenLinks is vanaf het begin tegen het bebouwen van de Bloemendalerpolder geweest, omdat Weesp een groene buffer tussen Amsterdam en het Gooi moest blijven. De kosten van het door de provincie aan ons opgelegde plan zijn in de loop der tijd volledig uit de pan gerezen: bouwen op drassige grond is duur; speculanten en de mogelijke fraude door de voormalige VVD-gedeputeerde Hooijmaijers hebben de grondprijzen opgedreven en de provincie stelt hoge eisen, maar draagt nauwelijks financieel bij. Voldoende redenen om het hele plan te heroverwegen.

Wat GroenLinks betreft mag de stekker uit dit projekt worden getrokken en moeten de betrokken partijen hun verlies nemen. Als het plan toch doorgaat, zullen we ons hard blijven maken voor de standpunten die we vanaf het begin van het projekt hebben ingenomen: minder woningen, meer betaalbare woningen, geen bebouwing van de vechtoever, sportvelden op de Brediusgronden en 2/3 natuur. Voor een uitgebreide kritiek op het Masterplan voor de Bloemendalerpolder, zie groenlinks.nl afdeling Weesp.

Winkelen in de binnenstad
De diversiteit aan winkels in het centrum is te beperkt om publiek uit omliggende gemeenten weg te trekken. Het is aan de Weesper Detailhandelsorganisatie (WDO) om te bevorderen, dat er een grotere diversiteit aan branches en winkeltypen komt. De dinsdagmarkt trekt wel veel mensen van buiten Weesp. Met gerichte promotie zou ook de biologische vrijdagmarkt een regionale functie kunnen vervullen.

De gemeente moet er voor zorgen, dat het centrum schoon en veilig is en zijn historische uitstraling behoudt. Ons historische centrum vraagt niet alleen om passend straatmeubilair en groen, maar ook om het opleggen van beperkingen aan al te opvallende reclame-uitingen.

Voor GroenLinks hebben fietsers en voetgangers in ons stadscentrum prioriteit. Daarom zijn bredere stoepen langs de winkelstraten gewenst evenals meer fietsenrekken, die niet in de weg staan. De Nieuwstraat willen wij tot voorbij de kerk autovrij maken.

In en rondom het centrum zijn er te weinig autoparkeerplaatsen voor bewoners en bezoekers, zeker op marktdagen en bij festiviteiten. Betaald parkeren met parkeervergunnin-gen voor bewoners kan hier een oplossing bieden. Wij zijn geen voorstander van extra parkeerplaatsen op maaiveldniveau. De te bouwen parkeergarage aan de Achtergracht had een bijdrage kunnen leveren aan het parkeerplaatsentekort. Het lijkt erop, dat het huidige college dat heeft verprutst.