In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in november 2011 staan een aantal weken de meningen van de politieke partijen in het Weesper Nieuws.

De standpunten van GroenLinks zetten we graag voor u op een rij.

De thema's van week 2: de fusie & jongeren

Fusieperikelen
Het is niet waarschijnlijk, dat de fusie met Muiden, Naarden en Bussum doorgaat. Een gemiste kans om de problemen van Weesp op te lossen. Er is bij de gemeente onvoldoende kennis om grote bouw- en herstructureringsprojekten tot een goed einde te brengen. Bovendien houden Amsterdam en Almere bij de oplossing van hun bereikbaarheidsproblemen over de weg (A1) en via het spoor geen rekening met de belangen van kleine gemeenten. Een grotere gemeente zou een grotere vuist kunnen maken. Welke oplossing er ook komt, Weesp moet zijn identiteit behouden.

Jongeren
Jongeren willen met jongeren omgaan: samen kletsen, samen naar muziek luisteren, samen ontspannen, samen sporten, enz.  Ontmoeten jongeren elkaar op een droge en gratis plek, dan worden dat hangjongeren genoemd. Onder andere namen bestaan hangjongeren al zo’n 50-60 jaar: vetkuiven, nozems, pleiners enz.  Niets aan de hand, tot ze stoer gaan doen en overlast veroorzaken. Is harde muziek hinderlijk; intimiderend en agressief gedrag is bedreigend en niet te tolereren. De wijkagent moet dan handelend optreden en de ouders op het gedrag van hun kinderen aanspreken.

Weesp heeft veel te weinig aansprekende ontmoetingsplekken voor jongeren. Daar moet nu eindelijk eens werk van gemaakt worden. De kosten daarvan betalen zichzelf terug in de vorm van minder overlast en vandalisme. GroenLinks wil het initiatief nemen dat ouders samen voor meer veiligheid in hun buurt gaan zorgen. Ook camera’s kunnen nuttig zijn bij overlastbestrijding. Maar wij zijn tegenstander van het plaatsen van mosquito’s – apparaatjes die alleen voor jongeren een zeer vervelend hoog geluid produceren – omdat het alle jongeren wegjaagt en niet alleen de overlast veroorzakende jongeren.