In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in november 2011 staan een aantal weken de meningen van de politieke partijen in het Weesper Nieuws.

De standpunten van GroenLinks zetten we graag voor u op een rij.

Het thema van week 1: Financiën

Minder geld vraagt om eerlijk delen

Vrijwel alle Weespers zullen de negatieve gevolgen ondervinden van de bezuinigingsplannen van het VVD-CDA-kabinet met Wilders in de achterbak. Er wordt flink gekort op de uitkering van het Rijk aan de gemeente en dus moet de tering naar de nering worden gezet. Landelijke maatregelen zoals de bezuinigingen op jong-gehandicapten en op werkenden met een beperking (WSW-ers) en de hogere eigen bijdrage voor de kinderopvang zullen vele Weespers direct in hun portemonnee voelen.

Als het aan GroenLinks ligt worden de bezuinigingen in Weesp op een eerlijke manier gedeeld: de sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen. Daarom zijn wij in tegenstelling tot WSP, PvdA en VVD voorstander van een beperkte verhoging van de OZB en tegenstander van een verlaging van de rioolheffing voor grootvervuilers.

Eerlijk delen betekent ook, dat GroenLinks niet wil bezuinigen op voorzieningen en uitkeringen voor kwetsbare groepen: ouderen, gehandicapten, mantelzorgers, kinderen, bijstandstrekkers e.d.  Op de bijzondere bijstand en de stadspas moet niet worden bezuinigd. Het zwem- en muziekonderwijs op de basisscholen wordt gehandhaafd, maar goedkoper uitgevoerd en de afschaffing van de subsidie voor vrijwillige thuishulp en buddyzorg worden teruggedraaid. Het is ronduit kortzichtig en dom, dat de collegepartijen voorstellen het budget voor het vervangen van zieke en dode bomen volledig te schrappen. Weespers hebben al vaak aangegeven, dat zij een groene leefomgeving heel belangrijk vinden.

Waar kan volgens ons dan wel op bezuinigd worden? Het verminderen van het aantal ingehuurde externen kan jaarlijks enkele tonnen schelen evenals een beperkte vermindering van het aantal ambtenaren. Begrotingsposten kunnen van franje worden ontdaan en dezelfde voorzieningen kunnen soms goedkoper uitgevoerd worden (het anders afstellen van verkeerslichten bijvoorbeeld). Tenslotte kan uitstel van wegenonderhoud acceptabel zijn, zolang de veiligheid niet in gevaar komt, ook al is dat eigenlijk geen bezuiniging.