Het politiebureau op de Hoogstraat kwam vrij. Degelijk gebouwd en de gemeente Weesp had het recht op eerste koop. Een mooie gelegenheid om er sociale woningen in te maken. Zo kon je iets doen aan het enorme tekort aan betaalbare woningen en tegelijkertijd de gentrificatie van de binnenstad tegengaan door te zorgen voor meer diverse bewoners.
Maar het kon niet want er is algemeen beleid dat het bezit van gebouwen niet tot de kerntaken behoort.

Op allerlei terreinen heeft de overheid zich ten doel gesteld om af te wachten tot particulier initiatief het gewenste overheidsbeleid gaat uitvoeren. Middelen om dat aan te moedigen zijn subsidies, waarvan er altijd te weinig zijn. Dit trickle down effect waarbij alle hoop wordt gevestigd op commerciële expansie door particulier initiatief werkt nergens, dus ook hier niet

Weesp heeft een groot oppervlak aan bedrijfsdaken en platte huurwoningdaken. Een groot deel daarvan zou razendsnel met zonnepanelen bedekt moeten worden. Maar de eigenaars hebben terecht koudwatervrees. Ze weten niet hoe de bedrijfsgebouwenmarkt zich ontwikkelt en hoe kan je ooit de investering op huurwoningen terugverdienen als onzeker is hoe de opbrengst met de huurprijs kan worden verrekend. Particulier initiatief ontstaat niet. In arren moede probeert Weesp Duurzaam investeerders vinden en subsidies bij elkaar te sprokkelen terwijl nu al bekend is dat in de subsidiepot hooguit genoeg geld zit om per gemeente één bedrijfsdak van panelen te voorzien.

Ik las laatst dat de sommige gemeenten (Rijswijk, Purmerend Tilburg, Assen) weer zelf gaat bouwen voor minima om onder de restricties en uitvluchten van woningbouwverenigingen en projectontwikkelaars uit te komen. Wat een geweldig initiatief. Ze maken hun vastgebonden arm los. Voor het kleine Weesp is het misschien een stap te ver om dat grootschalig aan te pakken. Maar binnen Amsterdam moet dat toch zeker lukken. En het vrijkomende politiebureau was een mooi begin geweest.

Hoe geweldig zou het zijn als de gemeente of de provincie of de landelijke overheid bedrijfsdaken zou huren en vol leggen met zonnepanelen. De zonnestroom kan dan rechtstreeks geleverd worden aan de bedrijven in de buurt op het moment dat die het nodig hebben (overdag). Het elektriciteitsnet zou daardoor hooguit lokaal extra worden belast omdat de stroom de buurt niet verlaat. Een win-win-win situatie. Pandeigenaren krijgen uit de verhuur van hun dak wat extra inkomsten, Bedrijven in de omgeving krijgen zonnestroom waarmee zij op hun website over hun duurzaamheid kunnen pochen en de overheid komt dichter bij de doelstellingen.

Er ontstaat ineens bij iedereen zekerheid omdat de overheid garant staat. De investering kan in pakweg 20 jaar worden afgeschreven en betaald worden uit de opbrengst. Mochten op een later moment de bedrijfspanden overbodig worden (bijv. door meer thuiswerken) dan kunnen ze worden omgebouwd tot woningen. Weesp kent geen zware of erg vervuilende industrie dus wonen en werken kunnen goed gecombineerd worden. Zeker als het aan de randen gebeurt.

Hans Quatfass