Het referendum

In 2012 heeft de gemeente het mogelijk gemaakt om een referendum aan te vragen. 

De Intentie is om burgers ruimte te geven hun stem te laten horen, en aan de voorwaarden zoals die nu vastliggen is voldaan. 

Het referendum niet ontvankelijk verklaren zou daarmee ondemocratisch zijn, en dat kun je politiek niet verantwoorden. Ook al blijft een en ander onduidelijk bij de aanvraag* van het Comité Zelfstandig Weesp.

Aan alle stemgerechtigden in Weesp wordt gevraagd  welke conclusie zij trekken uit het traject van de afgelopen twee jaar. Nu u we er toch tijd, energie en geld in gaan steken, moet dit, wat mij betreft, zo goed mogelijk besteedt gaat worden. Dat wil zeggen:

  • Dat we geen voorstander zijn van een boycot, ongeacht vanuit welke hoek of met welk doel
  • Dat we ons inzetten om te zorgen dat alle Weespers zo volledig mogelijk geïnformeerd zijn
  • Dat we feitelijke onjuistheden zullen aanvechten
  • Dat we ten alle tijden respect zullen hebben voor de gevoelens (van álle weespers) die onherroepelijk meespelen bij dit besluit
  • Dat we ons eigen gevoel en de gemaakte afwegingen zo goed mogelijk communiceren

Ieder zal voor zichzelf moeten uitmaken of zij zich laten leiden door ‘harde’ feiten, ‘pure’ emotie of iets daartussenin. GL zal in elk geval haar aandeel laten bestaan uit het zo goed mogelijk aangeven wat voor ons de doorslag geeft, en ten alle tijden openstaan ons te laten overtuigen van het tegendeel.

Blijft natuurlijk de hamvraag nog onbeantwoord.. Hoe gaat GL straks om met de uitslag?

Nu kan ik alleen voor mezelf spreken, en eerlijkheid gebied te zeggen dat ik het werkelijk nog niet weet. Het ligt zo moeilijk omdat je niet kunt zien wat er voorafgaand aan de keuze is omgegaan in iemand. Op basis waarvan maken zij die keuze? Speelt persoonlijk of juist gedeeld belang? Is het omdat ze iets níet willen of juist wél? Waar liggen de prioriteiten? Enzovoorts. Er is daarin geen goede of foute weg.

Om de uitslag van het referendum te beïnvloeden, zal er ongetwijfeld blind geroepen worden, zullen feiten op allerlei manieren worden geïnterpreteerd, gekleurde verwachtingen zullen als objectieve waarnemingen worden voorgespiegeld, en emoties zullen bespeeld worden. Dit is onvermijdelijk.

Daarom hoop ik dat er in de aanloop vooral heel veel ruimte zal zijn om de achterliggende motivatie van ieders keuze te delen. Die informatie is voor mij vele malen doorslaggevender dat de conclusie zelf. Hopelijk geldt dit voor iedereen, mezelf inclusief: laat het denkwerk niet voor je doen en blijf kritisch naar jezelf en anderen. 

* Dat de verordening toe is aan verbetering, staat al vast. Veel zaken zijn niet helder genoeg vastgelegd en hebben voor verwarring gezorgd.

Contact met Charda:
Email: charda@gmail.com