Decentralisatie jeugdzorg terugdraaien !

Organisaties decentraliseren, als zij denken daarmee beter aan de behoeften van de lokale klanten te kunnen voldoen. Maar bij de decentralisatie van de jeugdzorg in 2015 is de zorgverlening zélf niet veranderd. Alleen de inkoop van jeugdzorg en de financiering ervan – met een korting van 5% - is naar de gemeenten overgeheveld. Al hebben de cliënten van de jeugdzorg er geen baat bij, de uitvoerende organisaties ondervinden er wel de nadelen van. Alle 400 gemeenten hebben - meestal in een samenwerkingsverband - een inkooporganisatie opgezet. Die sluiten contracten af met een groot aantal jeugdzorginstellingen en ZZP-ers, die voor een deel buiten de gemeentegrenzen gevestigd zijn. En dit leidt voor de meer gespecialiseerde jeugdzorg tot hogere administratieve lasten, omdat zij met tientallen gemeenten contracten moeten afsluiten. Omdat het gekorte budget ook niet flexibel is, kunnen wachtlijsten in de jeugdzorg ontstaan, als een gemeente wordt geconfronteerd met een duurdere vraag naar jeugdzorg (Almere bijvoorbeeld).

Als cliënten, jeugdzorginstellingen en gemeenten alleen maar nadelen van deze decentralisatie ondervinden, wie heeft er dan voordeel bij?  Het ministerie! Die bepaalt het budget en hoeft geen rekening te houden met een stijgende vraag, want daar zijn de gemeenten verantwoordelijk voor geworden. En ‘en passant’ is een bezuiniging van 5% gerealiseerd. De gemeenten zijn slachtoffer van hun eigen organisatiekundig onbenul. De decentralisatie van de jeugdzorg zou moeten worden teruggedraaid.

Contact met Anton:
Email: apmvandaalen@xs4all.nl
Facebook: https://www.facebook.com/anton.vandaalen
LinkedIn: https://nl.linkedin.com/in/antonvandaalen
Wie is Anton?