De vorming van een nieuw Weesper college is een moeizaam proces. Er is al veel over gezegd en geschreven. Een paar dingen zijn in de locale media onderbelicht gebleven. De WSP heeft al grootste partij en winnaar van de verkiezingen 7 weken de kans gekregen om een nieuw college te vormen, maar slaagde niet. Na die tijd hebben CDA, PvdA, GroenLinks en AOV initiatief genomen. Waarom is het de WSP niet gelukt? Er bleek geen meerderheid te vinden die wilde samenwerken met de wethouderskandidaat van de WSP, Wim Renkema. Zowel PvdA als CDA was bereid samen met WSP en VVD een college te vormen, laat dat helder zijn. Alleen niet met de heer Renkema als wethouder. CDA en PvdA, maar ook GroenLinks en AOV waren op dit punt onwrikbaar. Het is niet waar dat CDA en PvdA direct na de verkiezingen samenwerking met de WSP al hadden uitgesloten.

Alleen GroenLinks had voor de verkiezingen al gezegd dat zij vanwege politieke verschillen niet in één college wil met de WSP. Het is jammer dat er een gebrek aan vertrouwen bestaat in de wethouderskandidaat van de WSP, maar het is wel een gegeven. Wanneer vertrouwen is geschaad, heb je het niet zomaar weer terug. Het gezegde luidt niet voor niets 'vertrouwen komt te voet, en gaat te paard'. De WSP hield compromisloos vast aan haar wethouderskandidaat, en liet daarmee de kans lopen om de stem van haar kiezers te laten doorklinken in het bestuur van Weesp.
 
Het ging kennelijk niet alleen bij PvdA, CDA en GroenLinks om personen, maar ook
bij de WSP zelf. Het is voor alle politieke partijen zaak om de komende vier jaar te werken aan onderling vertrouwen en op de inhoud te focussen.
        
Jasper Eshuis
Afdelingsvoorzitter GroenLinks Weesp, Muiden, Muiderberg