Was het maar eerder tot een fusie gekomen. Misschien had een fusiegemeente wel het lef gehad om de belangen van de woningzoekenden in hun gemeente boven die van projektontwikkelaars te stellen. De Weesper VVD, D’66 en CDA hebben dat in ieder geval niet gedurfd of niet gewild.

Het begint met het volstrekt onverwachte besluit van het college in juni om een contract over de Bloemendalerpolder te tekenen.
Volgens dat contract gaat maximaal 90% van de te bouwen woningen meer dan € 265.000 kosten. Over de betaalbaarheid daarvan voor Weesper woningzoekenden geen woord. Maar om een dergelijke woning hypothecair te financieren heeft een huishouden een inkomen nodig van € 55.000 per jaar, ruim 1,6 keer een modaal inkomen. Voorzichtig geschat heeft zo’n 75-85% van de Weespers een lager inkomen. Alleen ouderen, die een behoorlijke overwaarde op hun huidige woning en/of meer spaargeld hebben, kunnen met een lager inkomen een dergelijke woning kopen. Jongeren, die dat niet hebben, vallen helemaal uit de boot.

Ook de woningen onder de € 265.000 zijn voor de meeste Weespers echter niet betaalbaar. Volgens het college kan met een modaal inkomen van ruim € 33.000 een woning van
€ 200.000 worden gekocht. Absurd, als je met een dergelijk inkomen slechts een hypotheek van € 135.000 kunt krijgen.

Conclusie: minimaal 80-90% van de te bouwen woningen in de polder zijn voor rijkere inwoners uit Amsterdam en het Gooi en niet voor Weespers. Het wordt een yuppenwijk.

Door vorige week donderdag (Raadsvergadering van 08 December 2011) de woonvisie vast te stellen hebben VVD, D’66 en CDA de laatste kans gemist om deze historische fout te herstellen. Er moet volgens de woonvisie gebouwd worden voor gezinnen, ouderen en jongeren, maar opnieuw wordt er geen relatie gelegd met de betaalbaarheid van de woningen voor deze groepen. Daardoor heeft de gemeente zijn regiefunctie voor het woningbouwprogramma definitief verloren en wordt de marktsituatie bepalend. En marktpartijen bouwen op basis van de vraag in de markt en hebben geen boodschap aan de fraaie doelstellingen van de gemeente. Jammer, maar helaas voor de Weesper woningzoekenden.

Anton van Daalen
fractievoorzitter GroenLinks