Gisteravond is Carin Ogier door de gemeenteraad tot de nieuwe wethouder benoemd. Ze volgt daarmee Maarten Miner op, die begin februari zijn taken per direct neerlegde.

Ogier’s partij, GroenLinks, heeft haar vorige maand voorgedragen voor de functie en de raad is daar nu dus mee akkoord. Voor ze vandaag in haar nieuwe rol stapt, belde WeesperNieuws haar op.

In 2018 volgde je Charda Kuipers op in de gemeenteraad, nu neem je het stokje als wethouder van Maarten Miner over. Een snelle stijging in de lokale politiek?

“Ja, zo zou je het misschien wel kunnen zien. Maar het is natuurlijk ook hoe de omstandigheden zijn gelopen. In 2018 stond ik op nummer 5 op de lijst, net niet hoog genoeg om meteen na de verkiezingen een zetel te krijgen. Maar later kreeg ik die dus wel, toen Charda Kuipers weg ging.”

‘Ik denk dat het één van de grootste uitdagingen van onze tijd is om te werken aan een duurzame samenleving’

Wanneer ben je eigenlijk de lokale politiek in gegaan, en waarom?

“Ik ben in 2010 in Weesp komen wonen. Vanuit mijn achtergrond als sociaal geograaf heb ik mij altijd geïnteresseerd in de leefomgeving en ik denk dat het één van de grootste uitdagingen van onze tijd is om te werken aan een duurzame samenleving. Voor onszelf, maar ook zeker de generaties na ons. Eigenlijk ben ik in 2016 de lokale politiek ingegaan juist omdat ik daar in mijn eigen stad meer handen en voeten aan wilde geven. De betrokkenheid van andere Weespers heeft me ook heel erg gemotiveerd om zelf in actie te komen. Ik ben toen als commissielid begonnen, en uiteindelijk in 2018 als raadslid aan de slag gegaan.”

Waar was de partij op zoek naar bij het voordragen van een nieuwe wethouder?

“We hebben geen uitgebreid functieprofiel opgesteld, maar wat wij van belang vonden is dat de nieuwe wethouder bekend is met de lokale politiek, de vraagstukken die er spelen, en hoe de verhoudingen liggen in de stad. En de persoon moest ook nog snel beschikbaar zijn. We vonden het van belang dat de functie snel ingevuld kon worden. Dat de wethouder opstapte kwam voor ons ook als een verrassing, dus we hebben zo snel mogelijk de koppen bij elkaar gestoken en gezocht naar een goede oplossing. Het is voor Weesp natuurlijk een belangrijk jaar omdat dit het laatste jaar is dat we als stad een zelfstandig bestuur hebben.”

Neem je de hele portefeuille van de vorige wethouder over?

“Daar besluit het college vandaag over. We hebben wel gekeken of alles logisch en efficiënt was georganiseerd. Er zullen een paar verschuivingen zijn, maar in principe neem ik de meeste taken over.”

Best een zware portefeuille.

“Ja, al gaan er dus wel één of twee taken uit waarschijnlijk.”

Is het niet lastig om de functie over te nemen zo vlak voor het einde van de collegeperiode?

“Aan de ene kant wel. Maar aan de andere kant is het juist heel belangrijk om er juist in dit laatste jaar voor te zorgen dat de zaken die belangrijk zijn voor Weesp goed geborgd zijn. Dat zal ook zeker mijn prioriteit zijn. Ik denk dat er daarnaast ook een aantal dossiers liggen waar ik het komende jaar mee aan de slag wil. Ik denk dat ik daar best nog wel wat mee voor elkaar kan krijgen.”

Wanneer ga je beginnen als wethouder?

“Na de stemming heb je officieel nog een aantal dagen om de benoeming te aanvaarden of niet. Maar ik wil het meteen aanvaarden zodat ik vandaag nog aan de slag kan.”

Het hele proces is redelijk snel gegaan, heb je genoeg tijd gehad om je in te lezen in al je taken?

“Je krijgt van te voren niet alle stukken vanuit het ambtelijke apparaat, dat is pas als je geïnstalleerd bent. Wat ik wel heb gedaan, is alle stukken die voor mij als raadslid al beschikbaar waren nog een keer goed doorlezen. Het echte inwerken zal vanaf vandaag plaatsvinden.”

Zijn er taken die voor jou een grote prioriteit hebben? 

“Ja, dat is eigenlijk het dossier rond de energietransitie en duurzaamheid, en die rond groen en wijkbeheer. Dat zijn de twee die voor komend jaar de grootste prioriteit hebben.”

Wat kunnen Weespers de komende periode van jou verwachten?

“De energietransitie is natuurlijk een hele belangrijke opgave waar iedereen mee te maken zal krijgen. Dat we af moeten van fossiele energie, dat is voor iedereen duidelijk. Maar om daar te komen is toch best een ingrijpend proces. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat wij vanuit de gemeente daarover informeren, maar ook bewoners de ruimte bieden om mee te denken en praten. Voor mij staan er komend jaar drie dingen centraal. Het zoveel mogelijk besparen van energie, het opwekken van duurzame energie, maar ook alternatieve manieren om warmte op te wekken. De zoeklocaties voor windmolens zijn natuurlijk weggestreept in Weesp. Maar we hebben nog wel zoeklocaties voor zonne-energie, dus ik denk dat we daar echt op gaan inzetten. Bijvoorbeeld op bedrijventerreinen, daar zijn nog veel daken waar geen zonnepanelen op liggen. Daarnaast vind ik ook het isoleren van woningen belangrijk. Daar is zeker nog veel winst te halen bij corporatiewoningen. Daar wil ik echt in gesprek over met Ymere. Het is een moeizaam proces maar daar wil ik echt het komend jaar mee aan de slag.”

‘Ik denk dat er vanuit Weesp veel ideeën zijn rond de energietransitie, en die ideeën heb je allemaal nodig om uiteindelijk het doel van energieneutraliteit te halen’

Binnen de partij was er onenigheid ontstaan vanwege het gebrek aan participatie in de windmolenkwestie. Ga jij daar nu wel mee aan de slag?

“Dat hebben we als GroenLinks natuurlijk steeds benadrukt. Die energietransitie is zo belangrijk en ingrijpend, dat kun je alleen maar doen als je bewoners daar vanaf het begin al bij betrekt. Ook al zijn er alleen nog maar zoeklocaties, je moet bewoners daarin meenemen. Ze moeten zich niet overvallen voelen. Uiteindelijk moet je het samen doen. Ik denk dat er vanuit Weesp veel ideeën zijn rond de energietransitie, en die ideeën heb je allemaal nodig om uiteindelijk het doel van energieneutraliteit te halen. Dus die participatie zal één van de eerste taken zijn waar ik mee aan de slag ga.”

In een eerder gesprek zei je dat mensen met de smalste beurzen de hoogste energierekening zullen krijgen omdat net die huizen het minst energiezuinig gebouwd zullen worden. Is dat ook iets waar je mee aan de slag gaat?

“Ja, want je wilt voorkomen dat de rekening bij hen komt te liggen. Voor mensen met een koopwoning, zeker een nieuwbouwwoning, is het veel makkelijker om zelf zonnepanelen aan te leggen, of zelf de woning te isoleren. Met huren ligt dat anders. Dus ik denk dat wij als gemeente er ook alles aan moeten doen om de corporaties te bewegen om te investeren in het isoleren en duurzaam maken van woningen.”

Is er nog een andere kwestie in Weesp die jou erg bezighoudt?

“Ja, het groen. Dat blijkt ook voor Weespers een belangrijk onderwerp. Voor de omgevingsvisie hebben we een enquête gehouden, daar wordt het groen als een van de belangrijkste punten genoemd. En er zijn ook allerlei initiatieven. Neem bijvoorbeeld de winnaars van Weesp Begroot, de bomen die door Weespersluisers werden geplant en de scholieren die hun werkstuk over groene daken maakten. Het onderwerp leeft echt. Ik denk dat zeker in coronatijd bewoners heel bewust zijn geworden hoe belangrijk groen in de omgeving is. Dus daar wil ik ook verder mee aan de slag.”

-----------------

Dit artikel is voor het grootste deel overgenomen van een artikel van het WeesperNieuws