In de raadsvergadering van 29 September 2016 is Carin Ogier benoemd als commissielid voor GroenLinks

Carin gaat zich vooral bezighouden met de commissie SOB.

GroenLinks Weesp is blij met de benoeming en wenst Carin heel veel succes en plezier in haar politieke werk in Weesp.