Er worden in Weesp veel bomen gekapt. Daarom heeft de gemeenteraadsfractie van GroenLinks afgelopen september een voorstel ingediend om de vermindering van het aantal bomen in Weesp tot staan te brengen

Kern van het voorstel is om bomenkap in grotere tuinen alleen toe te staan, als er evenveel bomen worden herplant als er worden gekapt. En bezwaren van omwonenden tegen bomenkap worden zwaarder gewogen.
Het negeren van hun belangen leidt immers tot protesten, zoals recent na de bomenkap aan de Herengracht en het Verlengde Buitenveer is gebleken. Vrijwel de gehele gemeenteraad steunde de bewoners toen. Maar nu een structurele inbreng van de omwonenden door GroenLinks wordt bepleit, geven de andere partijen niet thuis.

In de komende raadsvergadering zal het voorstel van GroenLinks naar verwachting in de prullenbak verdwijnen. Vrijwel alle partijen hadden dezelfde bezwaren tegen het voorstel:  “een toename van de regeldruk, een ongewenste lastenverhoging voor de burger en een aantasting van het privé-eigendom”. In ieder geval klopt het argument van de toegenomen regeldruk niet, want die neemt ten opzichte van de huidige kapregels juist af.  
Een grote meerderheid van de raad kiest er voor, dat een huiseigenaar in meer dan 95 procent van de gevallen alle bomen in zijn tuin mag kappen, zonder rekening te hoeven houden met wie dan ook; noch met omwonenden, noch met de gemeente.
Maar deze keuze zal slecht uitpakken voor Weesp. Vaak wordt pas zichtbaar hoe beeldbepalend bomen zijn, als ze zijn weggehaald en door terrassen zijn vervangen.  GroenLinks wil dat niet achteraf constateren, maar het groen behouden. Misschien kunnen de inwoners van Weesp die een groene woonomgeving ook belangrijk vinden, hun (volks)vertegenwoordigers daarop wijzen. Het is nog niet te laat voor een dergelijk geluid.