Op donderdag 17 november vindt er een ledenvergadering plaats. Alle leden zijn welkom! Kom je ook?

Tijd: 20.00 - 21.30 uur
Locatie: buurtkamer de Kastanje (Kastanjelaan 2A, 1382 RC Weesp)

Conceptagenda

  • Voordracht en stemmen nieuwe afdelingsvoorzitter - de huidige voorzitter, Arthur de Bussy, gaat er helaas mee stoppen. Er staat een vacature open voor afdelingsvoorzitter. Reageren kan tot en met 10 november 2022.
  • Oproep groenambassadeurs - Een van de leden heeft een prachtig idee voor het instellen van groenambassadeurs. Hij zoekt hulp bij het verder vormgeven van het idee.
  • Verkenning van samenwerking met andere partijen - Het onderwerp van samenwerken met andere partijen wordt binnen GroenLinks actief besproken. Onze afdeling peilt graag de ideeën hierover bij de leden. We lichten de ideeën hierover toe.
  • Verhouding met federatiebestuur van GroenLinks Amsterdam - GroenLinks Weesp-Driemond is sinds de fusie met de gemeente Amsterdam een afdeling van het federatiebestuur van GroenLinks Amsterdam. We leggen uit hoe dit georganiseerd is en hoe onze afdeling zich verhoudt tot GroenLinks Amsterdam.
  • Aankondiging Winterwandeling Weesp
  • Openstaande vacatures binnen de afdeling

Wil je iets agenderen?
Stuur dan een e-mail naar weesp-driemond@groenlinks.nl.

De definitieve agenda wordt uiterlijk twee weken van tevoren verstuurd naar alle leden.

Wil je hierbij zijn? Meld je dan aan via weesp-driemond@groenlinks.nl.