In Amsterdam steeg het aantal toeristen de afgelopen twee jaar met 20 procent en ook voor de komende jaren wordt een stijging verwacht. De hoofdstad lijkt populairder dan ooit. Dit heeft gevolgen voor Weesp, of we nu willen of niet. De komende jaren zullen wij de positieve en negatieve effecten van deze toeristificatie merken.

Weesp ligt gunstig ten opzichte van Amsterdam. Onze stad wordt meer en meer een populaire uitvalsbasis met aantrekkelijke overnachtingsprijzen. Neem de sterke groei van hotel Hart van Weesp, de afgelopen jaren steeg het aantal hotelkamers aan de Herengracht sterk. En ook het aantal mogelijkheden om te overnachten met Airbnb stijgt hard. Logisch ook als je erover nadenkt: de openbaar vervoer verbindingen naar de hoofdstad zijn vanuit Weesp erg gunstig. Een toerist kan met een halfuur reizen op de Dam staan.

Deze toenemende toeristische interesse biedt Weesp vele nieuwe kansen. Zo koppelen veel toeristen een verblijf in Weesp met een bezoek aan de lokale horeca, winkeliers, culturele gelegenheden of wandelen zij door ons stadje. Zij dragen op deze manieren bij aan de versterking van onze lokale economie.

Toch vindt GroenLinks wel dat ook in Weesp de leefbaarheid in het centrum voorop moet blijven staan. We gaan hier geen Amsterdamse toestanden prediken, want die zijn in Weesp nog ver weg, maar het is goed om er eens wat breder over na te gaan denken. Zo zijn er zorgen over de toenemende parkeerdruk rondom Hart van Weesp en de effecten die met name Airbnb op de omgeving kunnen hebben. Onder invloed van GroenLinks is dan ook in het nieuwe coalitieakkoord van GroenLinks, WSP en D66 een passage opgenomen over een beperking van Airbnb in Weesp. Want nu Amsterdam de regels voor het runnen van Airbnb steeds strenger maakt, willen wij een ‘waterbedeffect’ richting Weesp voorkomen. Op dit moment kent Weesp al meer dan 300 Airbnb’s en het aantal groeit hard. Die Airbnb’s zijn ook voor buurtbewoners potentieel overlastgevend.

Door een beperking aan toeristenverhuur te gaan onderzoeken moet inzichtelijk worden gemaakt hoe er in Weesp hierover spelregels geformuleerd kunnen worden die ook te handhaven zijn. Want nu al zijn er huizen die 365 dagen per jaar worden verhuurd aan toeristen en feitelijk is dat een onttrekking van woonruimte aan de woningmarkt. Op kleine schaal is dat wellicht nog wel te overzien, maar op grote schaal kan dat zorgen voor een serieus huisvestingsprobleem in de binnenstad. Dat moeten we voor zijn.