Wij vinden het van belang dat de overheid en de politiek de eigen verantwoordelijkheid van de burgers stimuleert.
Een moderne overheid is niet afzijdig maar uitdagend: zij bepaalt de grenzen, de regels en zij corrigeert zonodig de (krachts)verhoudingen tussen de spelers. Burgers, instellingen, organisaties en ondernemingen worden uitgedaagd mee te spreken, mee te doen.

Wij van GroenLinks Weesp kunnen niet zonder jouw hulp.

Concreet als lid van een commissie of bestuurslid. Misschien meer op ad-hoc basis om te helpen bij de campagne en andere activiteiten die wij organiseren. Misschien wil je wel meepraten in de fractie en de fractie ondersteunen bij specifieke onderwerpen?

Je bent van harte welkom.

Neem gerust contact op met één van onze bestuurs- of raadsleden.